Апарати за дихателна реанимация и кувьози ще бъдат предоставени на лечебни заведения и на общини
.
.
.