Неосъщественият музей
В новата си книга Калин Николов разказва за мечтите и страховете на забравените художници

.
.
.