Българският елинист и литературен преводач Здравка Михайлова бе отличена с наградата "Дедалос" на Съюза на гръцките писатели
.
.
.