На първа инстанция в Софийския градски съд
Валя Червеняшка осъди 12 либийски офицери за изтезанията
Медсестрата не вярва, че ще получи 500 000 лв. обезщетение

Валя Червеняшка не знае дали нейните либийски мъчители са живи
.
.
.