Представляващият ВСС Боян Магдалинчев: 2019-а беше знакова за съдебната власт

БГНЕС
Боян Магдалинчев е завършил „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски”. Бил е съдия в районните съдилища в Разлог и Гоце Делчев, а впоследствие заместник-председател на Районен съд - гр. Гоце Делчев. В периода 1999-2003 г. е бил член на Висшия съдебен съвет. От 1997 г. е съдия във Върховния административен съд. През 2004 г. става председател на Четвърто отделение във Върховния административен съд. През 2012 г. става заместник на председателя на Върховния административен съд и ръководител на втора колегия. През 2017 г. е избран за член на ВСС от квотата на съдиите, а впоследствие съветът го избира и за свой представляващ
.
.
.