Металният плъх прави бебета и сватби 2020-та
Тръгва нов 12-годишен цикъл за човечеството след Глигана

.
.
.