Спецслужбите решават кой да се охранява, а не „Дневник“ и „Капитал“
Семействата на първите в държавата се пазят само при заплаха

.
.
.