През 2019 г. в Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 77 сигнала
.
.
.
.
Власт: други материали