Министерството на отбраната не възнамерява да строи на територията на резиденция "Лозенец"
.
.
.
.
Власт: други материали