Шинто и роботите
Защо японците не се боят от умните машини

Японците масово страдат от синдрома "Астро бой"
.
.
.