Създадоха самоовлажняващи се контактни лещи

.
.
.