Уникалният водоем пресъхва от десетилетия
Незапомнени дъждове възкресяват Мъртво море
Библейски пророчества предсказват днешните стихии

brittanica.com
Мъртво море може да „възкръсне“, ако проливните зимни дъждове в Израел се превърнат в устойчива тенденция.
.
.
.