Корабът „Радецки” акостира в Козлодуй след ремонт в Браила

.
.
.