Апартаментният „боец“ срещу Пеевски изпадна в параноя
Това показва колко объркани и изгубени са работниците във Фабриката за фалшиви новини

Георги Георгиев се уплаши от себе си.
.
.
.
.
Фалшиви новини: други материали