Отиде си есеистът и литературен критик Джордж Стайнър

Джордж Стайнър
.
.
.