Съкровище в езерото (посвещава се на Стара Загора)

.
.
.