Да вземеш на босия цървулите
Детето няма вина за неплатената забавачка
.
.
.