Нова, нецензурирана версия на „Абсурдни времена“

.
.
.