Полет във времето със Стивън Хокинг
Съучениците му го наричали Айнщайн, диагнозата го предизвикала да бърза с научните си откритие

.
.
.