117 нови милионери за година
Половината от кредитите са по хилядарка

.
.
.
.
Бизнес: други материали