Медици разработиха метод за борба с агресивен рак

.
.
.