ММС е бенефициент на глава "Спорт" на програма "Еразъм+" и през последните години системно популяризираме възможностите по нея сред спортните организации в България.
 
 
.