Вестникар сънува с детайли изригването на Кракатау. Подземният трус разрязал острова като с нож. За два дни кратерът изхвърлил в атмосферата десет кубически километра пепел
В далечната 1883 г. Едуард Симсън бил редактор в новинарския отдел на бостънския вестник „Глоуб”. Заплатата му не съответствала на заеманата от него длъжност. Симсън скромно заработвал и като репортер, но свързвал двата края с мъка. Веднъж се събрали с тайфата. Пийнал си повечко. Краката му го отвели в редакцията. Полегнал да си подремне на дивана в стаята на художниците. По някое време се събудил, облян в пот. Окачил мократа си риза на стола, полял главата си с вода, отворил прозореца, за да може вятърът да го продуха, и се замислил за кошмара, който видял на сън.
 
 
.