Председател на редакционния съвет:

Кристи Петрова

Отговорни редактори: Нейка Кръстева, Иван Мастагарков

Отговорен секретар: Яне Янев

Специален кореспондент в Брюксел: Мария Колева

Редакция:БИЗНЕСЪТ: Мирослава Митова

ГРАФИЧНИ ПРОЕКТИ: Ивайло Цветков, Велизар Стефанов

ДИЗАЙН: Мария Славова

Адрес на редакцията:София, ул. "Екзарх Йосиф" № 119 А, код 1527

e-mail: politika@monitor.bg

Отговорни редактори: 960 2251; Властта, Мненията: 960 2251; Обществото - 960 2251; Бизнесът - 960 2239; Факс - 960 2213; Дизайн - 960 2233, 960 2246; Реклама - 960 2209, 960 2204

Тел/факс - 960 2216, 0897 72 76 73, 975 2444

Разпространение - 975 24 14, 960 22 25

Каталожен №581

Можете да се абонирате във всяка станция на "Български пощи".

ISSN1312-3734

ИЗДАВА “Телеграф медиа” EООД
Издател : Делян Славчев Пеевски
ул. Атанас Делчев N 6


.
Партньори
.