Ген. Кирил Войнов, зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН):
Гьолове се водят изкуствени водоеми, собствеността им е неясна
- Ген. Войнов, колко язовира са проверени от началото на годината? - От началото на 2018 г. са проверени над 500 язовира. В резултат на това са написани 151 акта за установено административно нарушение и 123 наказателни постановления. - Какви са откритите нередности? - Най-често има повреди по преливниците и съоръженията за изпускане на водата.
 
 
.