Ген. КОНСТАНТИН ПОПОВ, председател на Комисията по отбрана в НС:
Без мотивирани и предани на службата хора няма как да разчиташ на силна армия
- Ген. Попов, какви ще бъдат приоритетите през мандата на комисията по отбрана към НС? - Задачата на Комисията по отбрана е да участва отговорно във формирането на отбранителната политика на страната и много активно да съдейства за провеждането й. Очевидно е, че има много неща, които трябва да се извършат по изграждането и придобиването на сериозни отбранителни способности, предвид изключително усложнената среда за сигурност не само в глобален, но и в регионален план.
 
 
.