Проф. Пламен Павлов:
Превземането на Одрин от цар Самуил е пробив в отбраната на Византия, но не повлиява на по-нататъшния ход на събитията
- Проф. Павлов, на 15 август 1002 г. под командването на цар Самуил Българската армия превзема Одрин, как се стига до превземането му? - Това е операция на цар Самуил, която цели да отклони византийския удар, който по това време е срещу Видин. В българската епопея, продължила около 971-976 г. до 1018 г., когато България пада под византийска власт се води перманентна война. Става дума за пет десетилетия, в които има непрекъснато военно напрежение и размяна на удари. Има и периоди на относително спокойствие, но след 1000 г. Византия постепенно започва да придобива надмощие. Това е обяснимо предвид по-голямата й територия, по-силната й икономика и международните й отношения. Една от големите операции на Византия е в 1000 г., когато византийските пълководци Теодоракан и Никифор Ксифий атакуват североизточна България, превземат Велики Преслав, Плиска, Дръстър.
 
 
.