Акад. Юлиан Ревалски, председател на Българската академия на науките:
Асистентът да получава една средна заплата, професорът - до две и половина
Анализът на възрастовата структура на учените в БАН показва, че към началото на годината от всички малко над 2700 учени немалка част са в предпенсионна възраст. Това са колеги, които са на над 61-годишна възраст. Проблемът е в това, че няма достатъчно новопостъпващи млади учени, които да поемат работата пълноценно.
 
 
.