Тръгва кампания на НАП „Къде е Бончето?“
Кампанията ще бъде във Фейсбук.

Тръгва кампания на НАП „Къде е Бончето?“

Звезди ни агитират да си искаме касовата бележка

Популярни личности ще призовават българите да си искат касовата бележка от търговците, съобщи Националната агенция за приходите. Това ще стане в рамките на информационна кампания „Къде е Бончето?“, която приходната агенция стартира. Нейната цел е да насърчи гражданите да изискват касови бележки при всяка покупка на стока и услуга.

38