• Наръчник на баш журналиста

      Наръчник на баш журналиста

      С риск колегите да ме набият, реших да издам някои журналистически тайни, терминология и факти, неизвестни на масовия читател. Нали това е мисията, колеги, истината и само истината. И не стреляйте по...пардон, не ругайте журналиста, той толкова си може.

      775