Държавна агенция ще проверява достъпността на уеб сайтове и мобилни приложения от обществения сектор

Държавна агенция ще проверява достъпността на уеб сайтове и мобилни приложения от обществения сектор

Държавна агенция "Електронно управление" започва наблюдение и проверки на уебсайтове и мобилни приложения на организациите от обществения сектор за достъпност за потребителите, за хората с увреждания и възрастните хора, съобщиха от агенцията.

ДАЕУ проучва нагласите на бизнеса за работа с отворени данни

ДАЕУ проучва нагласите на бизнеса за работа с отворени данни

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) и НПО "Линкс" се обръщат към бизнеса и неправителствените организации да участват в проучване до 14 май 2020 г., фокусирано върху нагласите към отворените данни и работата с тях, съобщиха от ДАЕУ.