Около 380 000 достигнаха новорегистрираните безработни в цялата страна до края на декември

Около 380 000 достигнаха новорегистрираните безработни в цялата страна до края на декември

Малко под 380 000 достигнаха новорегистрираните безработни в цялата страна за периода от трети февруари до края на декември 2020 година. Това сочат най-новите данни от ежеседмичното специализирано наблюдение на пазара на труда заради Covid-19 на Националния статистически институт и Агенцията по заетостта. За същия период чрез бюрата по труда са устроени на работа 235 000 души.

Безработни и в неплатен отпуск с право на разсрочване на кредит

Безработни и в неплатен отпуск с право на разсрочване на кредит

По време на извънредната епидемична обстановка, частноправни субекти - физически лица, които са останали без работа, поради прекратяване на трудовите им или други приравнени на тях правоотношения, или са в неплатен отпуск или намалено с повече от 1/5 от предишния размер на основно месечно трудово възнаграждение, когато са длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране да могат да поискат отсрочване на задължението за срок до два месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.

Предлагат съкратени или в неплатен отпуск да имат право да отсрочат кредит

Предлагат съкратени или в неплатен отпуск да имат право да отсрочат кредит

По време на извънредната епидемична обстановка, частноправни субекти - физически лица, които са останали без работа, поради прекратяване на трудовите им или други приравнени на тях правоотношения, или са в неплатен отпуск или намалено с повече от 1/5 от предишния размер на основно месечно трудово възнаграждение, когато са длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране да могат да поискат отсрочване на задължението за срок до два месеца от отмяната на извънредната епидемична обстановка.

НСИ отбеляза рязък ръст на новите безработни през декември

НСИ отбеляза рязък ръст на новите безработни през декември

Рязко увеличение на новорегистрираните безработни отчита Националният статистически институт за първата седмица на декември - над 14 200 души. Данните са от специализираното наблюдение на пазара на труда заради коронакризата.

Средно по шестима безработни се борят за едно работно място

Средно по шестима безработни се борят за едно работно място

Средно по шестима безработни се конкурират за едно свободно работно място, сочат последните данни на Агенцията по заетостта. Най-силна е конкуренцията в областите Хасково и Сливен - по 14 души, а най-слаба в столицата - по трима. Отчита се и тенденцията на ден в бюрата по труда да се регистрират по около 1000 души, сочат още данните.

Бизнесът получава субсидия за наети безработни за 6 месеца

Бизнесът получава субсидия за наети безработни за 6 месеца

Бизнесът вече ще получава субсидия за заплати и осигуровки на наетите безработни за шест месеца, а не за три. Няма да е длъжен да запази заетостта на всички наети за периода, равен на субсидията. 160 милиона лева са осигурени за целта и са разпределени на квотен принцип в цялата страна.

Безработицата паднала под 7% през октомври

Безработицата паднала под 7% през октомври

Равнището на регистрирана безработица в страната през октомври е 6.9%. Агенцията по заетостта отчита спад от 0.3 процентни пункта в сравнение с предходния месец септември, но ръст с 1.3 пункта спрямо година по-рано.

54 000 безработни над 50-годишна възраст са си намерили работа през годината

54 000 безработни над 50-годишна възраст са си намерили работа през годината

По данни на Агенцията по заетостта за периода януари-август 2020 г. 54 284 безработни лица над 50 години са постъпили на работа. Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева в онлайн форум на тема „Активен живот на възрастните хора – да продължим заедно“, съобщиха от пресцентъра на МТСП.

По данни на НСИ: 300 000 са новорегистрираните безработни до края на август

По данни на НСИ: 300 000 са новорегистрираните безработни до края на август

Постъпилите на работа са малко над 193 000

300 000 са новорегистрираните безработни според последните данни от специализираното ежеседмично наблюдение на пазара на труда заради COVID-19 на Националния статистически институт. Това обаче са данни за общо 8 месеца - от 3 февруари до момента.