Точка на кипене

Точка на кипене

Трябва ли самоубийците да се качват на пиедестал?

Най-сетне момиченцето се реши и извади една клечка. Драс! Клечката изсъска и пламна. Детето простря ръка над нея и клечката загоря с такъв светъл пламък, с такава топла светлина, като че беше свещ. Чудна беше тая свещ...

Из „Малката кибритопродавачка”