10 юни - Празник на автомобилистите

Празникът на автомобилистите. Отбелязва се на Спасовден с решение от 20 ноември 1913 г., когато е учредена първата шофьорска организация в България - Български шофьорски съюз. След 1946 г. честването на празника се преустановява. Възстановено е през 1989 г. по инициатива на Съюза на българските автомобилисти и Българския автомобилен клуб "Ретро". По традиция по повод на празника в София се организира ретро парад в съботата или неделята след Спасовден пред храм-паметника "Св. Александър Невски". Ето какво още свързваме с тази дата - справка на БТА.

Българската православна църква днес отбелязва Възнесение Господне (Спасовден). Отбелязва се винаги в четвъртък, на 40-ия ден след Възкресение Христово - Великден като името му идва от спасение.

Според християнските вярвания след възкресението си Исус Христос останал на Земята, за да проповядва своето учение и да беседва с учениците си, като се движел между тях като богочовек. Всички ученици се убедили, че Исус наистина е възкръснал. На 40-ия ден от Възкресението в подножието на Елеонската планина до Ерусалим. Като се изкачили на планината, Христос вдигнал ръце да ги благослови. Още докато ги благославял, се отделил от земята и, подет от облак, се издигнал бавно към небето при своя небесен Отец. В народния календар седемте четвъртъци след Великден се почитат против градушка, а последният от тях - Спасовден, е свързан с култа към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода от Велики четвъртък. Според българските народни вярвания на 40-ия ден от Великден идват и самодиви. Те берат и се кичат с цъфналия в нощта срещу Спасовден росен, с който могат да се лекуват болните. Ето защо в навечерието на празника всички болни и недъгави хора отиват да преспят на росеновите ливади. Народните поверия гласят още, че ако на Спасовден вали дъжд - годината ще е богата, а реколтата - обилна. На този ден празнуват Спас, Спаска, Сотир и др.

Празникът на град Попово. Отбелязва се с решение на Общинския съвет от 29 декември 1998 г. Годишнина от преобразуването /1883/ на Поповската селска община в градска и преименуването на село Попово в "градец Попово" с Указ 426 на княз Александър Първи по предложение на управляващия Министерството на вътрешните дела Нестор Марков.

Празникът на община Долна баня. Отбелязва се на църковния празник Възнесение Господне (Спасовден) съгласно Решение 115 от 14 май 2004 г. на Общинския съвет за приемане Наредба за символиката на община Долна баня. Празникът е свързан с Възнесенския манастир "Св. Спас", чийто руини се намират на 4 км от града. Много столетия той е бил символ на вяра, просвета и закрила за населението. Разрушен е от турците през 1660 г. След Освобождението на България от турско робство, при частични разкопки на манастира са открити основите на древния храм, върху който е изграден малък параклис, осветен на 29 май 1927 г. По традиция всяка година се организира събор край манастира.

Празникът на хлебопроизводителите и сладкарите. Отбелязва се на църковния празник Възнесение Господне (Спасовден) от 1915 г. по предложение на съюз "Задруга на хляба". От 1999 г. традицията е продължена от Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България. В народните вярвания хлябът е свещен и незаменим - именно чрез хляб и риба Бог Иисус Христос спасява гладните според евангелието на Йоан.

По света се отбелязва:

Международният ден за безопасно преминаване през железопътните прелези. Отбелязва се за първи път на 25 юни 2009 г. като Европейски ден за безопасно преминаване през железопътните прелези в 28 страни, с цел повишаване на обществената информираност за опасностите от неправилното преминаване през железопътен прелез. Денят придобива международен мащаб след успешното представяне на първата кампания през 2009 г. и активното участие на Аржентина и Израел, както и подкрепата на други страни извън Европа като Канада, Република Южна Африка и САЩ. Чества се през м. юни всяка година по инициатива на Международния съюз на железниците, като се организират кампании в различни страни. Мотото на деня за 2021 г. е: "Невниманието убива".

Националният празник на Португалия. Ден на Португалия, на Камоинш и на португалските общности. Годишнина от смъртта на португалския поет Луиш ди Камоинш /1580/.

На този ден в България:

1952 - С Постановление 460 на Министерския съвет от 10 юни 1952 г. относно подобряването на цялостната дейност по озеленяване на населените места в София е създаден парк "Владимир Заимов". Паркът е изграден през 1953-1955 г. на мястото, където преди това са се намирали артилерийски казарми. Проектиран е от "Софпроект" с ръководител проф. Делчо Сугарев. Общата му площ е около 116,160 дка, вегетативната площ - 84,52 дка, алеи и площадки - 31,68 дка. До 1992 г. носи името на ген. Владимир Заимов. След това паркът и едноименният в съседство на парка булевард са преименувани на "Оборище". На 11 октомври 2007 г. с решение на Общинския съвет е върнато старото име на парка.
1953 - С Указ 230 от 10 юни 1953 г. на Президиума на Народното събрание е създаден Висшият институт по хранително-вкусово промишленост. Съгласно указа институтът се отделя като самостоятелно учебно заведение от съществуващия в Пловдив Висш селскостопански институт "Васил Коларов" (създаден с Указ 382/7 август 1950 г. на Президиума на Народното събрание). С Решение на 39-ото Народно събрание от 23 януари 2003 г. се преобразува в Университет по хранителни технологии.
1962 - България установява дипломатически отношения с Шри Ланка (до 1972 г. - Цейлон).
1964 - В Шумен е създаден филиал на Софийския университет "Св. Климент Охридски" /дн. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"/. С Указ 161 на Президиума на Народното събрание от 10 август 1971 г. филиалът се преобразува в самостоятелно висше учебно заведение под името Висш педагогически институт. На 10 октомври 1971 г. е официално открит. На 23 май 1989 г. институтът приема името "Епископ Константин Преславски". С Решение на 37-ото Народно събрание от 21 юли 1995 г. се преобразува в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".
1989 - Създадена е театрална работилница "Сфумато" от режисьорите Маргарита Младенова и Иван Добчев като територия за театрални търсения. Замислен по аналогия с най-известните авторски европейски стратегии за театър, "Сфумато" е новаторска практика, която изпреварва съществуващите тогава модели на културна политика в България. До 1992 г. театърът използва зала в НДК, от 1992 г. до 1997 г. - в Народния театър "Иван Вазов", от 1997 г. до 12 август 2001 г. е в сграда на бул. "Цар Освободител", която собственикът разрушава. Театърът отново е приятен в Народния театър "Иван Вазов". На 22 май 2004 г. Театрална работилница "Сфумато" открива новата си сграда на ул. "Димитър Греков" 2 (парк "Заимов", зад театър "София") в реконструираната и обновена баня "Подуене".
1990 - Избори за VII Велико народно събрание. Произвеждат се на основата на Закон за избиране на Велико народно събрание (ВНС), приет на 3 април 1990 г. Насрочени са с Указ 1 на президента от 3 април 1990 г. (обн. в "Държавен вестник",бр.28, 6 април 1990). Избират се 400 депутати - 200 по едномандатната и 200 по мажоритарната система, със задачата да създадат и приемат нова Конституция на България. За изборите са регистрирани 40 партии, коалиции и движения. След двата тура на изборите Българска социалистическа партия има 211 депутати (52,75 процента), Съюзът на демократичните сили - 144 депутати (36,00 процента), Движението за права и свободи - 23 депутати (5,75 процента), Българският земеделски народен съюз - 16 депутати (4,00 процента), Отечественият съюз - 2 депутати (0,50 процента), Социалдемократическа партия - немарксисти - 1 депутат (0,25 процента), Отечествена партия на труда - 1 депутат (0,25 процента).
1999 - 38-ото Народно събрание приема Закон за статистиката, съгласно който към Националния статистически институт (НСИ) се създава Висш статистически съвет. Според закона НСИ изгражда и поддържа БУЛСТАТ - национален Единен регистър за идентифициране на юридически лица, физически лица - еднолични търговци, чужди търговски представителства и др. Института изгражда и единен регистър на земеделските стопани, на лицата, упражняващи свободна професия и други лица по Търговския закон.
2004 - В София в Музея на съобщенията в Централна поща председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Гергана Сърбова връчва на изпълнителния директор на "Българската телекомуникационна компания" ЕАД (БТК-ЕАД) Бойко Димитрачков лиценз за трети GSM-оператор. На 7 юни 2014 г. Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ приема решение да издаде лицензия за срок от 20 години за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM на БТК-ЕАД. Решението е във връзка с постъпило предложение на Агенцията за приватизация за предоставяне без търг и конкурс на GSM лиценз на БТК - ЕАД. Кодът за достъп до новия оператор е 087, с деветцифрова дължина на номерата. Лицензията е с национално покритие и за срок от 20 години и предоставя за ползване ограничен ресурс - радиочестотен спектър в обхватите от 900 и 1800 мегахерца, както милионна група номера от Националния номерационен план. Предоставеният ограничен ресурс е равнопоставен на ресурса, предоставен на останалите два GSM-оператора - "Мобилтел" и "Глобул". През годините третият GSM-оператор БТК променя името си на "Вивател" (2005-2008), "Вивател-БТК" (2008-2009) и от 2009 г. е "Виваком".
2010 - 41-ото Народно събрание приема решение за създаване на Европейски политехнически университет в Перник. Това е първото частно техническо висше училище в България.
2015 - Южният плаж в курорта "Слънчев бряг" печели символа на международната екологичната програма "Син флаг". Ивицата за осми пореден път печели "Син флаг", след като е одобрена по 30 критерии в четири категории, свързани с обезопасяването, информирането, поддържането на плажа и качеството на водите. Наградата се дава за чистота на ивицата, сигурност, безопасност, модерни услуги, наличие на тоалетни за хора с увреждания и пътеки за лесния им достъп до плажа.
2016 - Българската компания "Бор Чвор" подписва споразумение за износ на млечни продукти в Китай с китайската фирма "Нинбо фрий трейд" в рамките на втората министерска конференция и изложение по въпросите на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в гр. Нинбо.
2017 - В София на 16-ото Национално събрание на партия "Демократи за силна България" (ДСБ) за председател на партията е избран Атанас Атанасов, след като досегашният председател Радан Кънев подава оставка след слабото представяне на партията на парламентарните избори.
2018 - В Грузия на официално двудневно посещение пристига парламентарна делегация от 44-ото Народно събрание, водена от председателя Цвета Караянчева по покана на председателя на парламента на Грузия Иракли Кобахидзе. В делегацията са председателят на Групата за приятелство България - Грузия Кристина Сидорова и народните представители Александър Иванов, Йордан Апостолов, Велислава Кръстева и Симеон Найденов. Цвета Караянчева и председателят на парламента на Грузия Иракли Кобахидзе подписват споразумение за партньорство между двата парламента. Караянчева има срещи с представители на българската общност, с президента на Грузия Гиорги Маргвелашвили, с първия вицепремиер и министър на външните работи Михеил Джанелидзе.
2019 - В София се провежда първото заседание на Мултидисциплинарната смесена Комисия между България и Репубилика Северна Македония, която разглежда исторически, образователни и други открити въпроси. Съпредседатели на комисията са заместник министър-председателят и министър на външните работи на България Екатерина Захариева и министърът на външните работи на Република Северна Македония Никола Димитров. Преди заседанието двамата министри имат среща на "четири очи. На заседанието е постигнато споразумение за съвместно отбелязване на следните личности от общата история на двете държави: св. св. Кирил и Методий, св. Климент, св. Наум и цар Самуил, както и общите принципи и бележки по съдържанието на учебниците за 5 клас в България и за 6-о отделение в Република Северна Македония (Праистория и Стара история).
2020 - Народното събрание приема промени в Закона за данък върху добавената стойност, съгласно които за периода от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2021 г. ставката на ДДС се намалява от 20 на 9 процента за ресторантьорските и кетъринг услуги, книгите и учебниците, бебешките храни и пелени.

На този ден по света:

1793 - В Париж, Франция, е открита първата в света обществена зоологическа градина.
1794 - Във Франция Конвентът - висшето представително събрание на Франция в периода на Великата френска революция (1789-1794), по инициатива на Максимилиан Робеспиер, един от водачите на якобинците, установили на 2 юни 1793 г. т. нар. Якобинска диктатура, приема закон за реорганизация на Революционния трибунал за враговете на народа. Единствената мярка за наказание става смъртната присъда.
1829 - В Хенли на Темза, Великобритания, се провежда първото състезание по гребане между университетите в Кембридж и Оксфорд с по една лодка с осем гребци. Състезанието е организирано след спор между двама приятели Чарлз Меривейл и Чарлз Уърдсуорт и е спечелено от отбора на университета в Оксфорд. Второто състезание е проведено през 1836 г. и след това се организира всяка година на р. Темза в Западен Лондон между Пътни и Мортлейк.
1865 - В Мюнхен, Германия, в Кралския придворен театър е премиерата на операта "Тристан и Изолда" от композитора Рихард Вагнер под диригентството на Ханс фон Бюлов.
1905 - В Дуйсбург, Германия, е основана Международната федерация по вдигане на тежести (IWF).
1907 - В Пекин, Китай, е старта на първото автомобилно рали на дълги разстояния "Пекин-Париж" (близо 15 000 км). Участниците пристигат в Париж, Франция, след два месеца - 10 август 1907 г. Победител е граф Шипионе Боргезе.
1909 - Сигналът SOS е използван за първи път при катастрофата на лайнера "Славония" край Азорските острови, което спасява живота на моряците. На 3 октомври 1906 г., по време на радиоконференция в Берлин, Германия, сигналът SOS е утвърден за международен сигнал за бедствие. Той заменя сигнала CQD.
1911 - В Амстердам, Нидерландия, е открит Музеят на Рембранд в дома, в който художникът е живял от 1639 г. до 1656 г. На церемонията присъства кралицата на Холандия Вилхелмина.
1935 - В Ню Йорк, САЩ, борсовият посредник Уилям Уилсън и лекарят Робърт Холбрук Смит полагат основите на движението "Анонимни алкохолици". Двамата решават взаимно да си помогнат в борбата с вредния навик и да помогнат и на други хора в същото положение. През 1939 г. те издават книгата, която дава името на движението "Анонимни алкохолици". Към края на 2010 г. движението обединява над 2 млн. души, една трета от които са жени. "Анонимните алкохолици" са организирани на демократичен принцип. Отделните групи са самостоятелни, но имат говорители, които ръководят срещите и представят групата. Основен принцип е анонимността - тя трябва да гарантира на членовете защитените рамки, в които могат да се разкрият.
1942 - В Чехия е унищожено село Лидице по време на Втората световна война (1939-1945). Наказателната акция е осъществена от нацистките окупатори в страната в отговор на атентата срещу имперския наместник в Чехия и Моравия Райнхард Хайнрих, извършен на 27 май 1942 г. край Прага от чешки патриоти. Жителите на селцето - 503-ма души, са обвинени, че укриват атентаторите. Убити са всички мъже над 16-годишна възраст - общо 173 души, жените и децата са депортирани в концентрационни лагери. Селището е опожарено. На 24 юни 1942 г. същата съдба постига и жителите на селцето Лежаки - разстреляни са 33-ма възрастни, 13 деца са депортирани.
1944 - Германски войници избиват 642-ма жители, сред които 247 деца, в село Орадур сюр Глан, Западна Франция, по време на Втората световна война (1939-1945). Клането се превръща в един от символите на нацисткото варварство. Жертвите са били разстрелвани, удавяни или изгаряни живи от есесовците.
1967 - Завършва Третата арабско-израелската война (Шестдневна война). Войната започва на 5 юни 1967 г., след като Египет отправя искане към извънредните сили на ООН в Синай да се оттеглят от израелската граница, увеличава войските си в Синай и затваря залива Акаба за израелски кораби. Създаден е военен съюз между Египет, Сирия и Йордания. Израел превзема територии от Сирия, Йордания и Египет, като окупира Източен Ерусалим, Западния бряг на река Йордан, ивицата Газа, Синайския полуостров и Голанските възвишения.
1977 - Подписани са два допълнителни протокола към Женевските конвенции (от 12 август 1949 г.) за защита на жертвите от войната: протокол 1 - за защита на жертвите при международните въоръжени конфликти и протокол 2 - за защита на жертвите при въоръжени конфликти от немеждународен характер. Протоколите влизат в сила на 7 декември 1979 г.
1999 - Генералният секретар на НАТО Хавиер Солана обявява края на въздушната операция срещу СР Югославия под кодовото название "Решителна сила", без мандат на ООН, започнала на 24 март 1999 г. Бомбардировките слагат начало на военната операция на НАТО против СРЮ, наречена "Милосърден ангел", чиято цел е да бъде сложен край на насилието на сръбските сили срещу косовските албанци. Общо 1150 бойни самолета на НАТО извършват 26 289 полета, изстреляни са около 1300 крилати ракети и са хвърлени 2900 бомби. Извършени са 2300 въздушни удара по 995 обекта на територията на страната.
1999 - В Кьолн, Германия, е приет "Пакт за стабилност на Югоизточна Европа" от представители на страните от Г-8, както и от държавите в Югоизточна Европа, без СРЮгославия - Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Румъния, Словения, Турция, Унгария и Хърватия. Пактът е международна инициатива създаден по инициатива на Европейския съюз. Пактът определя приниципите за нов "План Маршал" за възстановяване и демократизация на Югоизточна Европа. На 27 февруари 2008 г. е трансформиран в Регионален съвет за сътрудничество.
2000 - В Лондон, Великобритания, е отворен за преминаване "Мостът на хилядолетието" - пешеходен мост над река Темза. Мостът е с дължина 320 м и ширина 4 м. Изграден е от архитектите Норман Фостър и Крис Уайс в сътрудничество със скулптора Антъни Каро. Разходите за строителство възлизат на 30 млн. долара.
2000 - В Белгия и Нидерландия се провежда 11-ото европейско първенство по футбол, което за първи път се провежда в две държави. Във финалната фаза на първенството участват 16 отбора. Финалът е на 2 юли 2000 г. в Ротердам, Нидерландия, на стадион "Де Кюип" между Франция - Италия (2:1 - след "златен гол" /в редовното време 1:1/).
2003 - В Техеран, Иран, започва вълна от студентски протести срещу управлението на ислямските духовници. Същата нощ са ранени близо 40 студенти и около десетина други са арестувани. Протестите продължават 10 дни. За този период иранските сили за сигурност задържат 4000 души.
2007 - Влиза в сила резолюция 1757 на Съвета за сигурност за създаването на международен трибунал, който ще съди убийците на бившия министър-председател на Ливан Рафик Харири и още 22-ма души, загинали при атентат в Бейрут на 14 февруари 2005 г. Резолюцията предвижда ако Камарата на депутатите (парламентът) на Ливан не ратифицира споразумението за създаване на съда до 10 юни 2007 г., той да бъде създаден автоматично.
2011 - В Русия жителката на Якутия Лариса Троева поставя нов световен рекорд, като с косата си успява да изтегли моторния кораб "Демян Бедний". Рекордът е поставен на речното пристанище в Якутск. Към дългата около 35 см коса на Лариса е привързано стоманено въже. Троева, която е висока 1,5 м и с тегло 55 кг, успява с косата си да изтегли плавателния съд на разстояние 5 м по река Лена.
2013 - Националното събрание на Виетнам за пръв път гласува вот на доверие на министър-председателя Нгуен Тан Зунг и още 48 високопоставени представители на властите. В края на м. ноември 2012 г. депутатите одобряват въвеждането на задължително годишно гласуване на вот на доверие на виетнамското висше ръководство, включително президента и министър-председателя, като свидетелство за засиления контрол на изпълнителната власт и за подобряване имиджа на властите в изпадналата в тежка икономическа криза страна. Над 90 процента от депутатитe са членове на управляващата Виетнамска комунистическа партия, която забранява какъвто и да било политически дебат.
2014 - След сражение с армията и полицията, джихадистките бойци на сунитската групировка "Ислямска държава в Ирак и Левант" (ИДИЛ) превземат гр. Мосул в Северен Ирак, намиращ се на около 350 км от столицата Багдад.
2015 - Папа Франциск одобрява създаването на Апостолически трибунал във Ватикана в състава на Конгрегацията за доктрината на вярата, като в него ще се влее съществуващата Дисциплинарна комисия на конгрегацията. Новата съдебна инстанция ще съди епископи, които са злоупотребили със служебното си положение, като не са предприели действия срещу извършители на сексуално насилие, принадлежащи към католическия клир. Тя ще разглежда и жалбите на жертвите на насилието.
2017 - Нигер отзовава посланика си от Катар в знак на солидарност с арабските страни, които прекъсват дипломатическите отношения с Катар, обвинявайки го в спонсориране на въоръжени ислямистки групировки и подкрепа за Иран. На 6 юни 2017 г. Мавритания прекъсва дипломатическите си отношения с Катар, а Габон осъжда Катар затова, че се е провалил с усилията в областта на контратероризма. Сенегал обявява, че ще изтегли посланика си от Катар и изразява солидарността си със страните, прекъснали отношения с Катар.
2019 - В Черна гора парламентът гласува изменения и допълнения към закона за държавните символи, предвиждащи глоби от 1000 до 20 000 евро за неуважение към герба, знамето и химна на държавата. Законът въвежда задължително издигане на държавното знаме на сградите на органите на местно управление и на държавните учреждения.
2020 - В Швеция официално е прекратено разследването на убийството на бившия министър-председател Улоф Палме, застрелян в центъра на Стокхолм на 28 февруари 1986 г., и е
обявено името на убиеца му - Стиг Енгстрьом. Прокурорът, отговарящ за делото Кристер Петершон заявява на пресконференция, че случаят е приключен, тъй като главният заподозрян Стиг Енгстрьом е починал през 2000 г.

Родени на този ден българи:

Тодор Генов, писател и драматург /1903-1988/.
Сътрудничи на в. "Ведрина". Редактор във в. "Преглед на антивоенното движение" (1932-1933). Главен редактор на в. "Вик" (1933-1934). От 1944 г. до 1947 г. е на дипломатическа служба в Турция. Работи в Министерство на външните работи (1947-1953). Автор е на романа-хроника "Париж. Неизменният ден" (1936), на публицистичните книги "Незабравки" (1944), "Господари и слуги" (1948), "Обречените" (1951) и на поредицата мемоарно-документални творби с общото заглавие "Дневник с обратна дата" (1968, 1972, 1974), "Лайпцигската" (1972) и др. Носител на орден "Георги Димитров" (1973, 1983).Удостоен със званието "Заслужил деятел на културата" (май 1965), "Народен деятел на културата" (май 1969) и със званието "Герой на социалистическия труд" по случай 70-ата годишнина от рождението му (13 юли 1973).
проф. Цанко Стойчев, лекар токсиколог /1922-1996/.
Научен секретар на Българска академия на науките /БАН/ (1970-1980) и заместник главен научен секретар на БАН (1980-1982). Чл.-кор. на БАН (1984). Директор на Единния център по биология към БАН (април 1982-31 декември 1988). Има 13 авторски свидетелства за изобретения в съавторство. Автор е на повече от 120 научни публикации и много научнопопулярни статии и на 4 монографии, сред които "Биологична активност на тиоловите съединения" (1975), "Лекарствен метаболизъм и лекарствена токсичност" (1997) и др. Съавтор е на учебника "Фармакология и токсикология" (1981). Носител на орден "За храброст" трета степен (1945) и на орден "Народна република България" първа спепен (1982).
Асен Гаврилов, балетист, балетмайстор и педагог /1926-2006/.
Бил е премиер-солист в Софийската опера (1946-1966), художествен ръководител на балетния състав (1966-1969) и балетмайстор. Преподавател в Държавното хореографско училище в София (1953-1959). Поставя в Софийската опера спектаклите "Копелия", "Спартак", "Хайдушка песен", "Нестинарка" и др. Удостоен е със званието "Заслужил артист" (май 1965). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (14 март 1959).
Георги Янакиев, мотоциклетен състезател, треньор и спортен деец /1941-2014/.
Бил е председател на Съюза на българските автомобилисти (СБА). Председател на Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС) /1979-2011/. Бил е почетен вицепрезидент на Международната автомобилна федерация (FIA). Носител на орден "Стара планина" втора степен за изключителния му принос за развитието на българския спорт и по повод 60-годишнината от рождението му (19 ноември 2001). Почетен гражданин на Самоков (28 май 2002).
Георги Юнаков, български състезател по бокс и треньор /1942-2018/.
Близо 50 години е състезател и треньор в "Левски". Треньор на националния отбор по бокс (1999-2000).
Янко Братанов, състезател по лека атлетика и треньор /1952/.
Печели златен медал на Европейското първенство в зала през 1976 г. в Мюнхен, ФРГ, и бронзов медал на Европейското първенство в зала през 1975 г. в Катовице, Полша. Участва на Олимпийските игри през 1976 г. в Монреал, Канада, където заема 6 място и на Олимпийските игри през 1980 г. в Москва, СССР, където заема 8 място. Петкратен шампион в първенството на България на открито в дисциплината 400 м с препятствия през 1972 г., 1973 г., 1974 г., 1978 г. и 1979 г. В първенството на България на закрито в дисциплината 400 м е шампион два пъти - 1974 и 1975 г.
Христо Спиров, журналист /1955-2009/.
Работил е в главна редакция "Вътрешна информация" на Българската телеграфна агенция /БТА/ (1978-1981), във в. "Поглед" (1981-1996) и във в. "Труд".
Александър Андреев, български журналист и преводач /1956/.
Работил е в Българското национално радио като репортер, редактор и водещ в програмите "Христо Ботев" и "Хоризонт" (1979-1991). От 1991 г. е редактор в българската редакция на радио "Дойче Веле" в Бон, Германия и неин главен редактор от 2008 г. Автор е на книгите "Степени на свободата" (1986), "Заговорът на шпионите" (1999) и "Нови степени на свободата" (1999). Преводач от немски език на повече от 20 книги от Райнер Мария Рилке, Якоб Васерман, Гюнтер Грас, Томас Бернхард, Фридрих Дюренмат и др. Носител на Голямата награда за журналистическо разследване на фестивала "Международни медийни събития" (2001), на Годишната награда на Съюза на преводачите в България (1995, 2013), на наградата "Златният будилник" за 2005 г. на програма "Христо Ботев" на Българското национално радио, на голямата награда "Робер Шуман" за 2008 г., на Представителството на Европейската комисия в България за значими журналистически постижения в отразяването на теми, свързани с Европейския съюз.
доц. Румяна Коларова, социолог и политолог /1956/.
Секретар по връзки с гражданското общество към държавния глава (12 декември 2013-6 август 2014). Министър на образованието и науката (6 август-7 ноември 2014). Секретар по образование, наука и гражданско общество към държавния глава (януари 2015- 22 януари 2017). Един от основателите на катедра "Европеистика" в Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" (1999). Води курсове в различни специалности на университета - "Политология", "Европеистика", "Публична администрация", "Журналистика". Преподавател по сравнителна политология в СУ "Св. Климент Охридски", ръководител на катедра "Политология", ръководител на магистърска програма "Европейска интеграция и дипломация на ЕС" в катедра "Европеистика". От 2011 г. е председател на Управителния съвет на Центъра за изследвания и политики за жените. Има повече от 50 научни публикации и над 300 публикации в периодичния печат.
Димитър Витанов, художник /1960/.
Работи в областта на графиката и илюстрацията. От 1987 г. до 2011 г. организира 16 собствени изложби в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Каварна, Жеравна, Казанлък и една във Франция.
Ангел Червенков, футболист и треньор /1964/.
През футболната си кариера е играл за отборите на "Тунджа" (Ямбол), "Армеец" (София), ЦСКА (София), "Локомотив" (Горна Оряховица), "Етър" (Велико Търново) и "Монтана" (Монтана). За националния отбор по футбол има изиграни 5 мача. От 1999 г. работи като треньор.
Филиз Хюсменова, политик /1966/.
Преподавател в Русенския университет "Ангел Кънчев" (1995-1997). Заместник-кмет на Силистра (1999-2001). Заместник областен управител на област Силистра (25 септември 2001-17 юли 2003). Министър без портфейл (17 юли 2003-16 август 2005). Депутат в 40-ото Народно събрание (11 юли 2005-20 май 2007). Наблюдател в Европейския парламент (26 септември 2005-31 декември 2006). Член на Европейския парламент (1 януари 2007-6 юни 2007; 6 юни 2007-13 юли 2009; 13 юли 2009-1юли 2014). Член на Европейския парламент и заместник-председател на групата Алианс на либералите и демократите за Европа в парламента (1 юли 2014-2 юли 2019). Заместник-председател на партия Движение за права и свободи (11 януари 2010-4 януари 2021).

На този ден са родени и:

Гюстав Курбе, френски художник /1819-1877/.
По-известни негови творби са "Каменотрошачи" (1849-1850), "Погребение в Орнан" (1850), "Ателие" (1855), "Сърни" (1865), "Вълна" (1870) и др.
Николаус Ото, немски инженер и конструктор /1832-1891/.
Изобретил четиритактовия двигател през 1876 г.
Малгожата Форналска, полска общественичка /1902-1944/.
Участвала е в полското работническо движение (1926-1934). Разстреляна от хитлеристите на 26 юли 1944 г.
Фредерик Лоу, американски композитор /1904-1988/.
Автор е на мюзикъла "Моята прекрасна лейди", "Камелот", "Жижи" и др.
проф. Тихон Хренников, съветски композитор /1913-2007/.
Първата си опера "В бурята" написва през 1939 г. Създал е 8 опери, сред които "Майка" и "Момчето великан", 5 балета, сред които "Хусарска балада", 3 симфонии, 8 инструментални концерта. Автор е на музика към спектакли и филми. От 1966 г. е преподавател в Московската държавна консерватория "П. И. Чайковски" и председател на организационния комитет на международния конкурс "П. И. Чайковски", както и председател на Конкурса за млади композитори в Русия. Народен артист на СССР (1963). Герой на социалистическия труд (1973).
Сол Белоу (ист. име Соломон Белоус), американски писател /1915-2005/.
Първият му роман "Човек между земята и небето" е публикуван през 1944 г. Автор е на романите "Приключенията на Оги Марч" (1953), "Хендерсън, заклинателят на дъжда" (1959), "Херцог" (1964). Носител на три Национални награди за най-добра книга за произведенията си "Приключенията на Оги Марч" (1953), "Херцог" (1964) и "Планетата на мистър Самлър" (1970), "Зимата на професора" (1982). Носител на Нобелова награда за литература за 1976 г. за разбирането на човека и тънките анализи на съвремнната култура, които съчетава в своето творчество. Носител е на наградата "Пулицър" за романа си "Дарът на Хумболт" (1975).
Юсеф ес Себаи, египетски писател, журналист и политик /1917-1978/.
Генерален секретар на Съюза на египетските писатели (1965-1978). Министър на културата на Египет (март 1973-1976). Председател на Синдиката на египетските журналисти (1977-18 февруари 1978). Убит от група палестински екстремисти на 18 февруари 1978 г. в Никозия, Кипър.
принц Филип, съпруг на кралицата на Великобритания Елизабет Втора /1921-2020/.
Роден на остров Корфу като принц на Гърция и Дания, Филип учи в Шотландия, а от 1939 г. е курсант в Кралския военноморски колеж в Дартмут, Южна Англия. По това време той среща за пръв път 13-годишната принцеса Елизабет. По време на Втората световна война (1939-1945) Филип служи в кралските военноморски сили. Двойката сключва брак на 10 ноември 1947 г. и той е принуден да се откаже от титлите си по рождение, но става херцог на Единбург. Става британски поданик и приема в англицизиран вид фамилното име на майка си - Маунтбатън. След коронацията на Елизабет през 1952 г., той става принц-консорт и заема второто място след съпругата си. Принц Филип е патрон, президент или член на над 780 организации, включително на Световния фонд за дивата природа (1981-1996). На 2 август 2017 г. той преустановява самостоятелните си обществени ангажименти, след като е участвал в над 22 000 официални публични прояви, откакто съпругата му Елизабет Втора се възкачва на престола. През десетилетията на активна дейност принц Филип е произнесъл близо 5500 речи, написал е 14 книги и е бил на 637 самостоятелни посещения в чужбина.
Джуди Гарланд (ист. име Франсис Едъл Гъм), американска актриса и певица /1922-1969/.
Става известна с ролята на Дороти във филма "Магьосникът от Оз" (1939). Участвала е в близо 40 филма. Носителка на специалната награда "Оскар" (1940), на почетната награда "Сесил Б. Демил" (1962), на музикалните награди "Грами" (1962, 1997).
Робърт Максуел (ист. име Ян Лодвик Хох), британски журналист от чешки произход /1923-1991/.
Собственик на вестникарската група "Мирър".
Маурис Сендак, американски писател и илюстратор на детски книги от полски произход /1928-2012/.
Автор е на повече от 10 произведения за деца и на илюстрациите на над 50 книги. Най-известното му произведение е книгата "Където са дивите неща" (1963), обявено през 1964 г. за най-добрата книга за деца и удостоено с медала на фондацията "Калдекот". Носител на наградите "Андерсен" (1970), Национален медал за принос в изкуствата (1996), "Астрид Линдгрен" (2003) и др.
акад. Евгений Чазов, руски лекар кардиолог /1929/.
Министър на здравеопазването на СССР (17 февруари 1987-29 март 1990).
Людмила Зикина, руска певица /1929-2009/.
Изпълнителка на руски народни песни, руски романси и естрадни песни. Народна артистка на СССР (1973).
Иля Глазунов, руски художник и педагог /1930-2017/.
Създател и ректор на Руската академия за живопис, скулптура и архитектура (1986). Най-известните монументални платна на Иля Глазунов са "Мистерията на ХХ век" (1978), картината в централата на ЮНЕСКО "Принос на народите на СССР в световната култура и цивилизация" (1980), "Вечната Русия" (1988), "Пазарът на нашата демокрация" (1999). Член е на Руската художествена академия, както и на Кралските художествени академии в Мадрид и Барселона. Народен художник на СССР (1980). Носител на Държавната награда на Русия (1997). Пълен кавалер на Ордена "За заслуги перед Отечеством" (1995, 2000, 2005, 2010), носител на ордена на Червеното знаме на труда (1985). Носител на златен медал на ЮНЕСКО "За принос към световната култура и цивилизация" (1999).
Бранко Лустиг, хърватски продуцент /1932-2019/.
В кариерата си той е участвал в създаването на над 100 хърватски и чуждестранни филма. Носител на награда "Оскар" за най-добър продуцент за филма "Списъкът на Шиндлер" (1993) и за филма "Гладиатор" (2000), както и на "Златен глобус" (2000). Почетен гражданин на Загреб (2019).
Карло Анчелоти, италиански футболист и треньор /1959/.
Като треньор печели три пъти Шампионската лига - два пъти с "Милан" (Италия) /2003 и 2007/ и един път с "Реал Мадрид" (Испания) /2014/. Бил е треньор на италианските отбори "Наполи", "Реджина", "Парма", "Ювентус", "Милан" и на "Челси" (Англия), "Пари Сен Жермен" (Франция), "Реал Мадрид" (Испания), "Байерн Мюнхен" (Германия).
Дейвид Плат, английски футболист /1966/.
С "Ювентус" (Италия) печели турнирът Купа на УЕФА (1993).
Джим Ший - джуниър, американски състезател по скелетон /1968/.
Олимпийски шампион през 2002 г. в Солт Лейк Сити, САЩ. От световни първенства печели един златен медал през 1999 г., един сребърен медал 1997 г. и един бронзов медал през 2000 г.
Олга Данилова, руска състезателка по скибягане /1970/.
На Олимпийските игри през 1998 г. в Нагано, Япония, печели два златни и един сребърен медал. От световни първенства печели четири златни, четири сребърни и три бронзови медала.
Кая Канепи, естонска тенисистка /1985/.
Марко Андреоли, италиански футболист /1986/.
Хаджиме Хосогай, японски футболист /1986/.

Това е денят на смъртта на:

Фридрих Първи Барбароса, крал на Германия (1152-1190) и император на Свещената римска империя (1155-1190) /ок. 1125-1190/.
Произхожда от династията Хохенщауфен. В годините на неговото управление Свещената римска империя достига най-големия си разцвет.
Луиш ди Камоинш, португалски поет /декември 1524 или януари 1525-1580/.
Най-значителната му творба е епическата поема "Лузиади" (1572), посветена на митичния образ на Луза, от който според легендата произхождат португалците. Годишнината от смъртта му се отбелязва като национален празник на Португалия - Ден на Португалия, на Камоинш и на португалските общности.
Робърт Браун, британски ботаник /1773-1858/.
Открил брауновото движение (1827). Брауново движение е топлинното движение на микрочастици от твърдо вещество (прашинки), намиращи се в течна или газообразна среда.
Андре Мари Ампер, френски физик и математик /1775-1836/.
През 1826 г. извежда Закона за взаимодействието на електическите токове. Основната единица за електрически ток ампер (А) е наречена така в негова чест.
Милош Обренович, сръбски държавник /1780-1868/.
Василий Перов, руски художник живописец /1834-1882/.
Принадлежи към групата на передвижниците. Член на Петербургската академия от 1860 г.
Ариго Бойто, италинаски композитор и поет /1842-1918/.
Творил под псевдонима Тобио Горио.
Антонио Гауди, испански архитект /1852-1926/.
Той разчупва всички стереотипи в архитектурата с 26-те сгради, които оставя. Сред най-емблематичните му са Свещеното семейство (La Sagrada Familia), паркът Гуей. Свещеното семейство е най-мащабното негово творение, превърнало се в символ на Барселона. През 1883 г. Антонио Гауди приема да продължи започнат неоготически проект, като го трансформира изцяло. По оригинален начин съчетава различни геометрични форми като хиперболични параболи, изпъкнали и спираловидни извивки. Декорацията по фасадата наподобява пясъчен замък с многобройни религиозни сцени. По този проект работи до края на живота си през 1926 г., когато загива, блъснат от трамвай.
Ернест Шосон, френски композитор /1855-1899/.
Фредерик Делиус, британски композитор /1862-1934/.
Джон Артур Джонсън (име в бокса: Джек Джонсън), американски боксьор /1878-1946/.
Той е първия в света чернокож професионален боксьор в "супертежка" категория, който става световен шампион.
Сигрид Ундсет, норвежка писателка /1882-1949/.
Първият си роман публикува през 1907 г. - "Марта Оули". Авторка е на сборникът с разкази "Най-щастливите години" (1908), романа "Сърцето на Йени" (1911), романа "Пролет" (1914), на сборника с новели "Отломки от огледалото на джуджето" (1917) и др. Носителка на Нобелова награда за литература за 1928 г. за майсторството, с което описва средновековната история на скандинавските страни.
акад. Неделчо Неделчев (Неделчо Неделчев Радев), български растениевъд, специалист по лозарство и винарство /1890-1969/.
Основател на кооперативна изба "Шевка" (дн. завод "Вини" АД) в Сливен (1920). Преподавател (от 1922) в Софийския университет "Св. Климент Охридски", завеждащ Катедрата по лозарство и винарство в университета (1931-1964), декан на Агрономическия факултет на университета (1936-1937; 1944-1945). Председател на Българския лозарски съюз (1937-1947). Основател и пръв декан на Агрономо-лесовъдния факултет в Пловдивския университет (1945-1946). Директор на Института по винарска промишленост в София (1952). Декан на Висшия селскостопански институт в София (1960-1962). Чл.-кор. на Българската академия на науките (1961). Секретар на отделението "Лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство" при Академията на селскостопанските науки (1961-1969). Академик на Академията на селскостопанските науки (1962). Депутат в 4-ото и 5-ото Народно събрание (1962-1971). Чл.-кор. на Академията на селскостопанските науки във Франция (16 декември 1964). Открива разпространения основно в района на Сливен сорт грозде шевка. Създава 3 сорта лози, участва в районирането на лозовите сортове и създаването на промишлени лозови насаждения в България. Автор е на 35 научни труда по лозарство, 5 по винарство и над 100 научнопопулярни статии. Признат е за баща на българското лозарство. Удостоен е със званието "Заслужил деец на науката" (22 май 1963).
Спенсър Трейси, американски актьор /1900-1967/.
Носител на наградата "Оскар" за най-добра мъжка роля за "Смелите капитани" (1937) и "Градът на момчетата" (1938). Отличен е със "Златен глобус" за филма "Актрисата" (1953). Посмъртно е награден с "БАФТА" за последната си роля във филма "Познай кой ще дойде на вечеря" (1967).
Веркор (ист. име Жан Марсел Брюлер), френски писател и художник илюстратор /1902-1991/.
акад. Ярослав Радев, български юрист и политик /1920-2009/.
От 1947 г. е преподавател по конституционно право в Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Чл.-кор. на БАН (1977). Член на ЦК на БКП (24 април 1971-8 декември 1989). Председател на Съвета по законодателство при Държавния съвет на НРБ (2 декември 1971-13 юли 1989). Член (3 юли 1974-17 юни 1981) и заместник-председател на Държавния съвет (17 юни 1981-17 ноември 1989). Депутат от 6-ото до 9-ото Народно събрание (1971-1990). Заместник-председател на Законодателната комисия при 6-ото Народно събрание (7 юли 1971-юни 1976). Директор на Единния център по науките за държавата и правото на Българската академия на науките (1972-1988). Той е един от създателите на Конституцията от 1971 г. Участва в изработването и приемането на множество законодателни актове. Основна част от трудовете му са в областта на държавното право и по-специално - на конституционното право.
Любен Дилов (Любен Дилов Иванов), български писател - фантаст, преводач и публицист /1927-2008/.
Автор е на повече от 40 романа, повести и сборници с разкази, издадени на повече от 15 езика. Книгата му "Атомният човек" е първият български научно-фантастичен роман. През 1989 г. учредява първата българска награда за фантастика "Гравитон", присъждана за "добро въображение и доброта на въображението". Носител на наградата "Карел Чапек" за културен принос (1991), на орден "Кирил и Методий", на наградата за литература и изкуство "Свети Стефан" на фондация "Стоян Шивачев" (9 януари 1997), на литературната награда "Петко Р. Славейков" за принос в българската литература (11 май 1999).
Чингиз Айтматов, киргизки писател /1928-2008/.
Пише на руски и на киргизки език. Автор е на повестите "Денят по-дълъг от век", "Белият параход", "Голгота", "Клеймото на Касандра" и др.
Хафез Асад, сирийски политик /1930-2000/.
Министър на отбраната (23 февруари 1966-3 април 1971). Министър-председател на Сирия (21 ноември 1970-3 април 1971). Генерален секретар на Арабската социалистическа партия Баас (12 септември 1971-10 юни 2000). Президент на Сирия (12 март 1971-10 юни 2000).
Рей Чарлз, американски пианист и композитор /1930-2004/.
Носител на 17 награди "Грами", четири от които получава през 1960 г., два за песента "Georgia On My Mind". Посмъртно е удостоен с осем от статуетките, сред които и в престижната категория албум на годината за "Genius Loves Company" (2004). Рей Чарлз е единственият изпълнител, награждаван с "Грами" в продължение на 50 години. През 1986 г. получава от Роналд Рейгън наградата на Център "Кенеди" за принос към американската култура.
Николай Колев - Мичмана, български спортен коментатор /1932-2004/.
Най-популярният футболен коментатор в българския телевизионен ефир. Дългогодишен главен редактор на спортната редакция в Българската национална телевизия (БНТ), отразил 8 световни и 7 европейски първенства, 9 олимпийски игри и коментирал над 1000 мача. Останал в историята с репликата "Господ е българин!", изречена в ефир след гола на Емил Костадинов в последните секунди на мача България - Франция (2:1) на "Парк де Пренс" на 17 ноември 1993 г., благодарение на който България се класира за Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г. През 2004 г. "Диема Вижън" - ЕАД учредява годишна награда за електронна спортна журналистика на негово име.
Станислав Друмешки, български писател и журналист /1932-2007/.
Работил е във в. "Дунавска правда" - Русе, в. "Работническо дело" и в. "Дума" (1989-1990). Кореспондент на в. "Работническо дело" в Унгария (1982-1987). Автор е на книгите "Папалинга","Безсмъртници", "По русали", на 18 театрални пиеси и на сценариите на 19 телевизионни филма.
проф. Вера Ганчева, български литературен изследовател, критик, есеист, преводач и издател /1943-2020/.
Работи в БТА, където последователно е била репортер в "Международна информация", редактор, заместник главен редактор и главен редактор на седмичното списание на БТА за култура сп. ЛИК (1966-1976). Заместник главен редактор на сп. "Отечество" (1976). Главен редактор (1978-1980) и директор (1980-1989) на издателство "Народна култура". През 1989 г. напуска "Народна култура" и работи в Швеция над дисертация труд за историческото развитие на шведската в контекста на световната литература, която защитава през 1992 г. в Института за литература при БАН. През 1991 г. основава издателство "Хемус", на което е управител до края 2001 г. От лятото на 2002 г.е съсобственик и управител на "Хемус груп". Директор на Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" (1995-1997). От средата на 90-те години на 20-и в. до пенсионирането си през 2011 г. е преподавател по различни дисциплини в специалност "Скандинавистика" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Автор е на книги, посветени на личности, проблеми и явления в световната литература и култура, сред които "Телескоп, път и две сиамски котки" (1984), "Гладът като хляб" (1988), "Синьо + жълто = зелено" (1992), "Амалгама" (1993), "Швеция - страната и хората" (2001), "Емануел Сведенборг. Архитект на вечността" (2012) и др. Ползва свободно също руски, английски, френски и чешки, превежда от шведски и норвежки език. За работата си като литературовед и преводач е удостоявана с български и чуждестранни отличия, сред които Международното отличие "Ханс Кристиан Андерсен" за превода й на "Пипи Дългото чорапче" (1979). През 1968 г. Вера Ганчева превежда за първи път от оригинал на български език "Пипи Дългото чорапче" на Астрид Линдгрен. Носителка е Наградата на Шведската академия (1983, 2000), на Наградата на Съюза на шведските писатели (1994), на датския орден "Рицарски кръст на Данеброг" (2001), на Златна значка на Националния конвент на експертите (2006), на шведския "Кралски орден на полярната звезда" първа степен (10 януари 2008), на "Кралския орден за заслуги към Норвегия" първа степен (2012), на почетния знак на Софийския университет "Св. Климент Охридски" със синя лента (2013).
Райнер Фасбиндер, немски режисьор /1945-1982/.

Подобни статии

 • 12 юни - Световният ден на плетенето

  12 юни - Световният ден на плетенето

  Световният ден на плетенето празнуваме днес. Отбелязва се от 2005 г. през втората събота на м. юни, като от 2005 г. до 2014 г. денят се отбелязва от втората събота до третата неделя на м. юни. Целта на деня е да се създаде общност на хората, които се занимават с плетене. Местни събития се организират в Австралия, Китай, Великобритания, Финландия, Франция, Ирландия, Норвегия, Република Южна Африка, Швеция, САЩ и в много други страни по света, посочва БТА.

  136
 • 11 юни - Професионален празник на икономистите

  11 юни - Професионален празник на икономистите

  Професионалният празник на икономистите. Обявен е с Решение 320 на Министерски съвет от 29 април 2005 г. Годишнина от създаването /1895/ на първото първото икономическо дружество - Българско икономическо дружество, чийто наследник и продължител на дейността му е Съюзът на икономистите в България.

  209
 • 9 юни - Международен ден на архивите

  9 юни - Международен ден на архивите

  Международният ден на архивите. Отбелязва се от 2008 г. с решение на Общото събрание на Международния съвет на архивите в Квебек, Канада, от м. ноември 2007 г., за да се обърне внимание на световната общественост върху значението на архивното наследство като ценно свидетелство за икономическото, политическото и социалното развитие на човечеството. Годишнина от създаването /1948/ в Париж, Франция, на Международния съвет на архивите под егидата на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), обобщава в справката за деня БТА.

  165