11 824 на работа след обучение с държавни пари

Дават над 1,5 млн. лева за наемане на хора с увреждания

Снимка: БГНЕС Деница Сачева

11 824 безработни ще преминат обучение за придобиване на професионални умения, за да могат да се лансират на пазара на труда. Това заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Средствата за тези обучения се осигуряват от Националния план за действие по заетостта за 2020 г.

Обученията на безработни за придобиване на професионална квалификация се правят по заявки на работодатели и с последващ ангажимент за заетост, обясни още Сачева.

През тази година ще се финансират 7 проекта, като вече са сключени 7 договора със социалните партньори за реализация на проектите. Въпреки съществените промени в икономическата и социалната ситуация, настъпили вследствие на пандемията от COVID-19, се очаква планираните обучения напълно да отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото рестартиране и развитие, заяви министър Сачева.

В обучение за придобиване на професионална квалификация ще бъдат включени общо 6857 регистрирани безработни, като от тях 5371 ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности и допълващо професионално обучение. На 2910, или 42% от включените в обучение хора, ще бъде осигурена заетост на работно място в съответствие с придобитата квалификация. В проектите ще бъдат включени регистрирани безработни от общо 114 общини, а 3435 от включените хора ще са от общини с равнище на безработица над средното за страната.

За 2900 са предвидени обучения за придобиване на първа степен на квалификация, което дава възможност в тях да бъдат включени хора с основно и по-ниско от основно образование или такива, завършили курс за ограмотяване. 4413 ще бъдат обучени по търсени на пазара на труда професии, съгласно информация за регионалните потребности за работна сила.Обученията са по широк кръг професии - строител, готвач, продавач, офиссътрудник оператор на компютър, шивач, социален асистент, заварчик, леяр, касиер, екскурзовод, електромонтьор и други. Към 30 юни обучение по проектите са започнали 3924 безработни.

До момента по схемата 60/40 са изплатени компенсации на 8 411 работодатели за общо 157 862 работници и служители. Изплатената сума е над 128 млн. лв, сочат данните на Националния осигурителен институт.

Приблизително 4 от всеки 10 работодатели са се възползвали от компенсациите през трите месеца. По-малко от една четвърт от работодателите пък са ползвали мярката един месец. Разпределението на работодателите показва, че най-голямата част от тях са от търговията 26,4%, следвани от хотелиерството и ресторантьорството 19,3 %.

При наетите доминира секторът на преработващата промишленост.
В териториален план около 1/3 от работодателите и наетите и около 38% от изплатената сума са в София.

Междувременно стана ясно, че над 1,5 млн. лв. ще осигури държавата за наемане на хора с увреждания, като това ще бъде възможно чрез социалните предприятия, които ще осигуряват подходящи условия на труд и работа на тези хора.

Агенцията за хората с увреждания ще субсидира работни места за инвалидите, като максималната субсидия е 80 000 лева. Функционирането на кооперациите за хора с увреждания е във фокуса на социалното министерството и именно за това се предвиждат и допълнителни дигитални подобрения и обучения и за тази част от обществото, разясни още министър Сачева.

Подобни статии