159 млн. лв. от втората пенсия броени за такси

Фондове прибират 1/10 от това, което внасяме

Бъдещите пенсионери ще разчитат на пенсия от частен фонд

Около 158,6 милиона лева годишно събират под формата на такси универсалните пенсионни фондове (УПФ). Толкова са парите, които родените след 1959 г., осигуряващи се в тези фондове, за да вземат т.нар. втора пенсия, са платили за миналата година. Това сочат данните на Комисията за финансов надзор.

Тези данни показват, че около една десета от парите, които превеждаме към втория стълб на пенсионното осигуряване, отиват в пенсионните дружества, а не остават по партидите ни, обясни съветникът в КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова.

Дебатът за високите такси на фондовете се води от години и през 2015-а бе приет план за тяхното постепенно редуциране. Въпреки това една от таксите трябва да се премахне въобще, а другата трябва да се промени като начин на изчисляване, смята Григорова. От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване пък посочват, че когато осигурените лица се пенсионират, инвестиционната такса, която се плаща върху нетните активи, се намалява от 0,75 на 0,5 на сто. А освен това се променя начинът на начисляването й в полза на осигурените лица

В периода преди пенсиониране, когато трупаме пари по партидите си, плащаме и такса върху всяка вноска. Пенсионно-осигурителното дружество си дърпа автоматично 3,75%. До 2015 г. размерът й бе 5 на сто. След това обаче се прие график за постепенното й редуциране. Сега, ако внесем 100 лева към пенсионния фонд, дружеството, което го управлява, ще си вземе от тях 3,75 лева.

От години в КТ „Подкрепа“ настояваме тази такса да отпадне съвсем. Защото за разлика от данъка такса се плаща за определена услуга, каквато в случая няма, обясни Ваня Григорова. Когато обаче се е коментирала таксата в комисии в Народното събрание, се е изтъквал аргументът, че тя съществува, за да може в началото на въвеждането на втория стълб пенсионните дружества да натрупат капитал. А сега, когато вече има натрупвания в дружествата, тя не може да отпадне, защото, ако дойде нов играч на пазара, той ще бъде в неравностойно положение спрямо останалите. Това обаче е изключително порочен разговор, защото отговорността за натрупване на капитал се прехвърля върху раменете на осигурените лица, смята Ваня Григорова.

Втората такса е инвестиционната, която се начислява върху нетните активи в периода на натрупване на средства по партидите на осигурените лица. До 2015 г. тя бе 1%, но после бе намалена до 0,75%. Този процент не изглежда висок, при доброволните фондове тя е доста повече. Но има съществена разлика в начина на начисляването й. При доброволните фондове този процент е върху доходността, тоест върху това, което мениджмънта на пенсионното дружество е успял да допринесе за осигуреното лице и за увеличаване на сумата по партидата му. Това е логично и справедливо. В случая с втория стълб обаче инвестиционната такса се начислява върху всички активи, които се намират в партидата на осигуреното лице. Така, дори средствата ни да се топят, заради отрицателна доходност и обезценяване на активите, например при неблагоприятна конюнктура като при световната финансова криза, загубите са само за осигуреното лице. 2008 г. активите във фондовете се обезцениха с 20%. И ако в една партида е имало 1000 лева, в края на 2008-а тази сума вече е стопена до 800 лева. „Това е загуба, която трябва да засегне и самия фонд. Но това не е така. Защото инвестиционната такса не се начислява върху резултата, тоест върху минус 200, а върху остатъка от средствата, тоест върху 800. Така или иначе, дали има загуба, или печалба, дружеството прибира такси поради факта, че ние продължаваме да внасяме осигуровки по нашата партида“, посочи Ваня Григорова.

Компаниите вече ще покриват дефицита

От тази година се въвежда нова такса върху нетните активи, която заменя инвестиционната в периода на натрупване. Тя ще се начислява върху парите на пенсионираните лица във фондовете за изплащане на пенсии, където средствата им се прехвърлят. Размерът й е 0,5%. Тук имаме ефекта на обърнатата пирамида – в началото ще внасяме повече, защото сумата по партидата ни е най-голяма и тя се стопява постепенно с изплащането на пенсията.

От Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване изтъкват, че освен намаления размер на таксата има и друга съществена разлика между двете инвестиционни такси – тази в универсалния фонд в периода на натрупване по партидите и тази във фондовете за изплащане на пенсии. Ако доходността на фонда за изплащане на пенсии не покрие размера на инвестиционната такса, фондът излиза в дефицит, който се покрива от собствени средства на пенсионно-осигурителното дружество. Важно е да се акцентира, че при недостатъчно висока доходност инвестиционната такса във фонда за изплащане на пенсии е за сметка на пенсионното дружество, посочват от БАДДПО. За осигурените лица, на които предстои пенсиониране, е важно да знаят, че при определяне на първоначалния размер на техните пенсии инвестиционната такса не участва в изчисленията и съответно не влияе на размера при самото пенсиониране от втория стълб.

 

Подписваме договор само в офиса на дружеството

Договорите за отпускане на пенсии от втория стълб задължително ще се подписват в офисите на пенсионно-осигурителните дружества. Възможно е различните дружества да имат различни собствени решения относно включването на осигурителните посредници в този процес. Но очакваме посредниците да не сключват този тип договори извън офисите на компаниите, отговориха на въпроси на „Телеграф“ от БАДДПО. Причината е, че процесът по подписване на тези договори ще е свързан с множество документи, специфични познания и достъп до информационната система на съответното дружество, за да се направят изчисления за размера на всеки вид пенсия, от които лицето да избере желания от него вид, преди да подпише договора. От асоциацията подчертават, че осигурените лица не плащат такси и комисиони на посредниците без значение дали става въпрос за привличане на нови осигурени лица като клиенти във фазата на натрупване, или хора, които придобиват право на пенсия.

Подобни статии