160 млн. лева дългове натрупаха общините

Просрочените задължения на общините към края на септември 2020 г. са в размер на 158,9 млн. лв. Това става ясно от последната статистика на Министерство на финансите (МФ) по отношение на финансовото състояние на общините.

Данните сочат, че 133 общини завършват третото тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения по бюджетите си. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 26% или 70 общини, като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 18,3 млн. лв. Други 66 общини, представляващи 25% от всички, увеличават просрочените си задължения с 32,9 млн. лв. само за година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 1,8 млн. лв. и съставляват около 1,3% от размера на просрочените задължения по бюджетите на местните власти.

39 от всички общини или с една повече от миналата година са тези с дял на приходите от общите постъпления по-висок от средния за страната (34.26%). Приходите превишават разходите за местни дейности при 17% или при 44 общини, като се отчита подобрение спрямо същия период на миналата година, когато са били 31. В края на 2019 г. този резултат се наблюдава при само 16 общини.

Затова и от МФ препоръчват общините да приемат и изпълняват плановете за финансово оздравяване. В бюджета за догодина пък са предвидени над 700 млн. лв., които ще са допълнителни трансфери към общините. В тях има увеличение на всички делегирани от държавата дейности, увеличение на капиталовите разходи, изравнителната субсидия, разходите за поддържане и снегопочистване на пътищата. До края на 2020 г. пък ще има трансфери за закупуване на предпазни и санитарно-хигиенни материали. За следващата година със същата цел са предвидени 30 млн. лв.

Подобни статии