180 000 ученици в риск от отпадане от клас

Около 25% от учениците са в риск от отпадане от образователната система в следващите няколко години. Това е една от негативните последици от обучението в електронна среда в последната година и половина, съобщи служебният министър на образованието и науката проф. Николай Денков пред TV1. В системата на образованието има около 720 000 ученици, което означава, че около 180 000 са в риск да прекъснат обучението си.

„За съжаление се счупи тенденцията до 2020 г. да намалява делът на отпадналите деца. Това е проблем, който не може да бъде решен само от образователната система, а в него трябва да участват здравните власти, социалните партньори, медиаторите, МВР“, коментира проф. Денков.

В изпълнение на обявените приоритети на служебния кабинет просветното ведомство направи анализ на обучението в електронна среда и ще предложи конкретни мерки, за да се гарантира безпроблемното започване на новата учебна година. Сред неотложните мерки, по които министерството работи, са ваксинирането на учителите и непедагогическия персонал в образователната система и дигитализацията.

Сред краткосрочните мерки за спокойното започване на новата учебна година е и осигуряването на 103 хил. устройства за учениците и учителите, както и осигуряване на достъп до интернет за всички деца. Министър Денков посочи още, че като част от информационната кампания на МОН за ваксинирането в образователната система се разработва сесия с въпроси и отговори, за да могат всички, които имат притеснения, да се информират.

Председателят на Българското научно дружество по фармация и ръководител на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” при Фармацевтичен факултет на МУ - София проф. Георги Момеков се включи с видеообръщение към учителите във ваксинационната кампания на образователното министерство.

Той обясни ползите от имунизацията срещу коронавирус, защо не трябва да чакаме до есента да се ваксинираме. Проф. Момеков увери учителите, че ваксините са безопасни. „През годините ваксините се доказаха като един от най-разумните начини за превенция на болест. Когато зад разработването на едни продукти стоят най-големите световни учени, ние трябва да се оставим на тяхната компетенция”, заяви той.

Подобни статии