200 диагнози пращат ученика вкъщи

Децата с астма и сърдечни проблеми застрашени от тежък COVID

дете дистанционно

При над 200 диагнози децата могат да учат у дома. Потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19  са хлапетата с компрометиран имунитет, с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия, с вроден или придобит имунен дефицит, както и тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици. Това е записано в Насоките за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

Особено внимание трябва да има към учениците със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. За да премине едно дете към онлайн обучение, е необходимо в училището му да се предостави етапна епикриза от проследяващия лекар специалист. Тя трябва да докаже заболяването и текущия му статус с определяне на риска от присъствено обучение, включваща препоръка за дистанционно обучение за определен период от време.

Дистанционно трябва да учат всички деца със злокачествени заболявания по време на активна химио- или лъчетерапия. Това важи и за малките пациенти след  трансплантация на костен мозък. МОН препоръчва обучение у дома за всички деца с хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди или имуносупресивни медикаменти.

У дома се препоръчва да учат децата с първични имунни дефицити, които са над 200 вида. Същото важи и за учениците с вродени сърдечни малформации, оперирани или неоперирани, които протичат със сърдечна недостатъчност или белодробна хипертония и налагат прием на медикаменти. Онлайн обучението е вариант при деца с кардиомиопатии и миокардити, сърдечна недостатъчност, белодробна хипертония, артериална хипоксемия.

Хлапетата на кортикостероидна терапия е добре да учат от вкъщи. Тази възможност важи за деца, който приемат повече от 20 мг дневно кортикостероиди или повече от 0,5 милиграма на килограм тегло за 24 часа в период от повече от 4 седмици. У дома е по-безопасно за учениците, които приемат едновременно два или повече имуносупресивни медикамента.

В рисковата група влизат и подрастващите с хронични ендокринни заболявания. Това важи и за децата със синдроми, асоциирани с имунен дефицит - синдром на Di George и Nijmegen breakage синдром, пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея. Обучение у дома се препоръчва за децата с муковисцидоза, тежка и неконтролирана бронхиална астма, с трансплантиран бял дроб и такива, на които предстои присаждане на орган. Учениците с туберкулоза също е препоръчително да учат дистанционно.

При децата с неврологични заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега - индивидуално обучение или дистанционна форма на обучение. Това се отнася за подрастващите с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия, ДЦП, както и при други дегенеративни нервни заболявания. 

Подобни статии