3 години уседналост дават предимство за детска градина в София

Кандидатстването догодина ще става само от един адрес, на който е регистрирано детето

Снимка: stolica.bg

Децата, чиито родители имат постоянен адрес в София от повече от три години, ще бъдат приемани с предимство в ясла и детска градина в столицата. Такава промяна се предвижда в подготвяната в момента нова наредба за прием в детските заведения. Тя се очаква да бъде готова до септември и да влезе в сила от 2021 г., стана ясно по време на заседание на комисията по образование и култура към Столичния общински съвет.

В момента повече точки носи регистрацията на родителя в административния район на забавачката, но идеята е уседналостта да стане водеща.

„Искаме да дадем тежест на хората, които повече от три години живеят и работят на територията на нашия град и плащат данъците си тук. Затова предлагаме да даваме 4 точки за постоянен адрес повече от три години на територията на града. Вторият по тежест показател ще бъде административният адрес, който ще дава една или две токи по-малко“, обясни председателят на комисията по култура Малина Едрева пред „Телеграф медиа“. По думите й много хора се местят вътре в рамките на града и затова административният адрес не трябва да е водещ критерий. Тя уточни, че промените засега все още се обсъждат и тепърва предстоят обществени консултации. Ако бъдат приети, те ще важат от следващата 2021 г. Текущите класирания за есента на тази година си се провеждат по досегашния ред.

Единствената промяна при тях е, че част от незаетите места за деца с хронични заболявания или специални образователни потребности ще бъдат пуснати за кандидатстване по общия ред от първото текущо класиране през септември. Предложението за това дойде от общинския съветник и директор на 119 СОУ Диян Стаматов и беше одобрено от комисията по образование. Идеята е да не остават незаети места, докато в същото време има деца, които не са приети.

Друга предвиждана промяна е кандидатстването за детска градина да става от един адрес, на който е регистрирано детето. В момента това може да се прави от четири адреса. Родителите имат възможност да кандидатстват по постоянен, настоящ адрес, както и по месторабота. Много от тях се възползват от тази възможност, за да имат шанс да бъдат приети на повече места. Това обаче натоварва системата. Затова се предлага родителите да изберат един адрес, на който да регистрират и детето и от него да кандидатстват.

Обсъжда се да бъде премахната и едната допълнителна точка, която получават при кандидатстване в градина децата, посещаващи самостоятелна ясла или лицензирана частна ясла. Според някои това предимство е несправедливо, защото не всички деца могат да влязат в общинска ясла, а частните са твърде малко. Въпросът обаче тепърва ще се дискутира, тъй като има и мнения, че допълнителната точка трябва да се запази.

Подобни статии