39 пълни отличници на матурата

3331 с двойки на изпита по български език

39 деца са изкарали пълни шестици и на двете задължителни матури в 12 клас, съобщиха от просветното министерство.

Слабите оценки по български език и литература са по-малко, отколкото през предходните две години, но броят им продължава да бъде твърде висок – 3331, отбелязват от ведомството. Отличниците също са по-малко – 5732, което е спад спрямо 2020 г., когато изкаралите шестици са били 6283 души.

Добър 4,14 е средната оценка, изкарана от учениците, завършили образованието си тази година, съобщават от просветното министерство. Разликата с бележките от 2020 г. е по-малко от една точка в полза на миналата година. Тазгодишният резултат обаче е с близо две точки по-висок в сравнение с 2019 г., в която обучението беше изцяло присъствено.

Учениците са се справили успешно с държавните зрелостни изпити въпреки дългите периоди на дистанционно обучение през последните две години, отбелязват от ведомството. Многогодишните усилия на учителите по български и литература и фокусът върху умението да се формулира теза дават резултат, коментират експертите. Покачва се процентът на зрелостниците с максимален брой точки на задачата за формулиране на собствена теза по конкретна тема. Тази година те са 45,06% при 38,77% през миналата и 32,44% през 2019 г. Дванадесетокласниците обаче все още трудно извличат информация от непознат текст. Всеки пети не се е справил с тази задача.

Резултатите от изпитите по останалите учебни предмети също са съизмерими с тези от миналата година. Традиционно най-голям брой точки има на зрелостните изпити по чужди езици, а най-малък – по предметите, предпочитани от най-много зрелостници – биология и здравно образование, география и икономика и философски цикъл. Средният резултат от изпита по философски цикъл сега е най-високият, откакто се провеждат матури – средно 55,3 точки. Наблюдава се плавна тенденция към повишаване на броя точки по география и икономика. Високи и стабилни резултати има по химия и опазване на околната среда, което може да се обясни с високата мотивация и малкия брой на зрелостниците, положили изпит по този предмет.

Най-високи оценки по български език са получили възпитаниците на испанската гимназия „Мигел де Сервантес“ в София. Следват ги 91-ва немска езикова гимназия “Проф. Константин Гълъбов“ в София и Първа езикова гимназия във Варна.

Подобни статии