4 месеца след въвеждането на забраната в ЕС: Окончателно спират пластмасовите прибори и чаши

Край на пластмасовите клечки за уши, сламки, прибори и чаши за еднократна употреба. Производството и пускането в магазините на 8 вида пластмасови изделия за еднократна употреба се забранява и в България четири месеца след въвеждането й в Европейския съюз.

Това стана с решение на правителството, с което прие Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, с която се забранява пускането на пазара на пластмасови продукти за еднократна употреба, за които има устойчиви заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали, различни от пластмаса.
Забранява се производството и пускането в търговската мрежа на прибори за хранене - вилици, ножове, лъжици и чинии, сламки, бъркалки за напитки, пластмасови пръчици, към които са прикрепени балони, съдове за съхранение на храна, изработени от експандиран полистирен, и чаши и продукти, изработени от оксо-разградима пластмаса.

Количества

Тези пластмасови продукти ще се продават до изчерпването им от търговската мрежа. С наредбата се отменя задължението за заплащане на продуктова такса за тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 25 микрона, тъй като пускането им на пазара се забранява. Причината е, че те са включени в списъка на продуктите, за които има устойчиви заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали.

Отговорност

От 31 декември 2024 г. производителят на продуктите от пластмаси ще носи разширена отговорност. Въвежда се принципът „замърсителят плаща“. Производителите трябва да покрият разходите за събиране, почистване на пластмасовите отпадъци.
Разширена финансова отговорност ще носят и производителите на риболовни принадлежности, съдържащи пластмаса. Въвежда се изискването за информиране на потребителите за продукти от алтернативни материали или изделия за многократна употреба.
До 2029 г 90% от пластмасовите бутилки трябва да се събират за рециклиране и да имат специален дизайн. В производството на тези бутилки до 2025 г. трябва да се влагат най-малко 25% рециклирани пластмаси, това са т.нар. бутилки от РЕТ . А през 2030 всички бутилки ще съдържат 30% рециклирана пластмаса.

Подобни статии