60 320 четвъртокласници се явяват днес на миниматура по български и литература

60 320 четвъртокласници ще се явят днес на национално външно оценяване по български език и литература, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). Изпитът започва в 10 часа, а децата ще имат 1 час за отговорите си.

Учениците със специални образователни потребности ще работят 40 минути по-дълго.

Четвъртокласниците няма да имат чернова, но ще имат възможност да пишат по изпитния вариант. Тя трябва да нанесат своите отговори с черен химикал в бланката, която ще получат. На нея трябва да напишат трите си имена и входящия си номер.

На изпита по български език и литература те трябва да се справят с диктовката между 40 до 60 думи. За първи път тя ще бъде пусната на аудиозапис, който учениците ще чуят три път. Първо ще се запознаят с текста, след това ще при по-бавно темпо ще могат да записват, а третото слушане ще е за проверка и попълване на пропуските. Във втората част на изпита четвъртокласниците ще отговарят на 10 текстови задачи.Учениците ще имат право на избор между 3 подточки. Вярната трябва да бъде отбелязаха с Х. Ако четвъртокласникът прецени, че е сгрешил, той трябва да запълни с черно вече посочения отговор. Има и текст за четене с разбиране с текстови задачи със затворени въпроси и със свободен отговор. Трета част също по -различна от предходни години. Учениците трябва да създадат съставят собствен текст, прилагайки всички свои умения от начален етап.

Максималният брой точки, който могат да изкарат четвъртокласните, ще стане ясен, когато бъде изтеглен изпитният материал. Причина за това е, че не се зная какви задачи ще се паднат и колко точни ще носи всяка една от тях. Резултатите пък трябва да бъдат обявени на 7 юни.

Подобни статии