60% от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби преминаха от 1 юли на Доставчик от последна инстанция

Шейсет процента от небитовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби преминаха от 1 юли на Доставчик от последна инстанция /ДПИ/, съобщиха от електроразпределителното дружество.

Съгласно изискване в Закона за изменение и допълнение към Закона за енергетиката от 26 юни 2020 г. всички небитови клиенти на ЕНЕРГО-ПРО Продажби следваше да преминат от 1 юли 2021 г. на доставчик на електроенергия по свободно договорени цени.
Близо 40 на сто клиенти на дружеството са направили своя избор и са подписали индивидуални договори в законоопределения срок. От 1 юли ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще продължи да снабдява небитовите клиенти, които не са предприели стъпки за избор на доставчик на свободен пазар, но вече не в качеството си на търговец на електрическа енергия, а като Доставчик от последна инстанция. Междувременно избор на доставчик на електроенергия ще е възможно всеки месец до 10-о число, както и досега, като промяната влиза в сила от първо число на следващия месец.
Доставката на електрическа енергия от ДПИ се извършва въз основа на писмен договор по цени на електрическата енергия, които се определят съгласно Методика, приета от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. До одобряването от КЕВР на Общи условия на договорите на ДПИ ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД прилага в отношенията с клиентите си писмени договори. Съгласно чл. 104, ал. 3 от Правилата за търговия с електрическа енергия, в случай че клиент няма сключен договор с ДПИ и не сключи такъв в указания му срок, доставката на електрическа енергия на клиента се преустановява до сключването на договор и заплащането на всички дължими суми за извършената доставка, включително за временно преустановяване и възстановяване на снабдяването. Договор с ДПИ може да се сключи директно в Центровете за обслужване на клиенти на компанията или чрез онлайн портала https://online.energo-pro.bg/, където клиентите могат да си генерират сами договора. След това имат няколко опции: да го подпишат с КЕП и да го изпратят на и-мейл service@energo-pro.bg; да го разпечатат, подпишат в два екземпляра и изпратят на адрес по поща до ЕНЕРГО-ПРО във Варна; да го разпечатат, подпишат в два екземпляра и занесат в Център за обслужване на клиенти.
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е титуляр на лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, която обхваща административните области с центрове Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. ДПИ осигурява снабдяването с електрическа енергия на клиентите на свободен пазар, които са останали без доставчик по независещи от тях причини (търговецът им е с отнета лицензия/отстранен е от пазара/обявен е в несъстоятелност и др.) или когато срокът на договора на клиента с доставчика му е изтекъл и не е избран нов доставчик.

Подобни статии

 • Природният газ поскъпва с още около 22% през ноември

  Природният газ поскъпва с още около 22% през ноември

  "Булгаргаз" обяви прогнозна цена за природния газ за ноември от 84,39 лв./MWh, която е 22% по-висока от сегашната цена за септември. Това е цената на горивото без начислените такси за достъп, пренос, акциз и ДДС Енергийният регулатор (КЕВР) все още не е публикувал заявлението на "Булгаргаз" за цените за октомври.

  120
 • БЕХ няма да изкупи отново дълга на парното

  БЕХ няма да изкупи отново дълга на парното

  Българският енергиен холдинг няма да изкупи последния дълг на „Топлофикация“ - София от близо 100 млн. лева към „Булгаргаз“, за който газовото дружество заплаши със запор на сметките за парното, ако не го плати до седмица. Това съобщи шефът на Българския енергиен холдинг Валентин Николов пред БНР.

  96
 • Газохранилището в чирен ще се свърже с

  Газохранилището в чирен ще се свърже с "Балкански поток"

  Свързването на хранилището за природен газ "Чирен" с газопровода "Балкански поток" ("Турски поток", както е оригиналното му име - бел. ред.) е включено в десетгодишния план на "Булгартрансгаз" 2021 - 2030 година, каза в НС министърът на енергетиката Андрей Живков.

  136