8 млн. отсъствия от клас навъртяха учениците

Родители спряха 563 здрави хлапета от училище

Поне 8 млн. отсъствия от клас навъртяха учениците от началото на учебната година, установи репортерска проверка. Според директори има сериозно увеличение на липсващи деца както по здравословни, така и по други причини. Заради затрудненията, които изпитват родителите покрай обикалянето за медицински бележки, от ръководствата на школата споделиха, че извиняват отсъствия на добра воля.

Само в 119-о СУ в София до момента учениците са навъртели 24 500 извинени и неизвинени.

Това е обезпокоително за всички, смята директорът Диян Стаматов. Най-голям брой отсъствия има в начален етап - над 10 000. Стаматов припомни възможностите за извинение на отсъствията - бележка от лекар или заявление от родител за 3 дни по домашни причини за учебна година или  третата възможност е заявление до директора за освобождаване по домашни причини за 7 дни в годината. Директорът на 119-о СУ предупреди, че ученик с 30% направени отсъствия по един предмет, без значение дали са извинени или неизвинени, трябва да се яви на изпит за оформяне на оценката. В столичното 51-во СУ отсъствията до момента са 15 000. Директорът Асен Александров каза, че в школото, което ръководи, няма сериозна разлика със същия период на миналата година.

Той обаче е притеснен за учителите, някои от които преподават и присъствено, и дистанционно (виж коментара на стр. 12). От МОН не водят статистика на общия брой на отсъствията от час. С такава разполага всяко школо в електронния дневник. Според дългогодишни експерти в сферата на образованието за 2700 училища, броят на отсъствията, натрупали учениците, са около 8 млн., а в условията на пандемия може и да са и повече.

Заради усложнената епидемична обстановка все повече родители обмислят да спрат децата си от присъствено обучение и да преминат на дистанционен режим. В отговор на въпрос на „ТелеграФ“ от Министерството на образованието съобщиха, че към 1 октомври е организирано обучение от разстояние в електронна среда за 1110 ученици. В тази бройка се включват ученици със здравословни проблеми и такива на техни близки, както и тези по желание, които са 563.

Заявленията за преминаване в дистанционна форма на обучение се събират в регионалните управления на образованието, след като им бъдат препратени от директорите на училищата и се отчитат в края на месеца, обясниха от МОН.

 

Подобни статии