9 банки заявили интерес към новия ресурс на Фонда на фондовете

Девет кредитни институции са подали документи за участие за избор на банки партньори за изпълнение на финансовия инструмент по новата процедура за програма "Възстановяване".

Общите допълнителни средства, които Фондът на фондовете ще предостави за гаранционен лимит, възлизат на 96 170 000 лв., като заявеният от банките интерес превишава значително този размер, съобщава Министерството на финансите. Програма „Възстановяване" дава възможност на дееспособните фирми да продължат да се развиват. Условията на гаранцията подсигуряват кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове с минимална административна тежест и без необходимост от материалното им обезпечаване. Фондът на фондовете ще поеме до 50% от кредитния риск на банките  партньори, произтичащ от създадения от всяка от тях портфейл от нови кредити за малки и средни предприятия (МСП) с покритие на гаранцията от 80% за всеки индивидуален кредит. Ето и какви са основните характеристики на програмата: достъп до бизнес кредити на допустими български МСП с минимум 3-годишна история; липса на изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците; получаване одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове; възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период; разсрочване на изплащането по главница до 84 месеца и минимизиране административната тежест за клиента. Възможност за получаване на финансиране до 3 млн. лв., но не повече от 70% от оборота за 2019 или 2020 г., според това за коя от годините оборотът е бил по-голям, до лимита, определен по de minimis.

Подобни статии