Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси по отношение на кмета на Никола Козлево Ешреф Реджеб

Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси по отношение на кмета на Никола Козлево Ешреф Реджеб (мандати 2015-2019 г. и 2019-2023 г.). От КПКОНПИ съобщават, че производството срещу него е започнало по сигнал от орган на изпълнителната власт.

В сигнала се съдържат твърдения, че кметът е разходвал бюджетни средства по сключени договори за доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и за социални дейности, а стоките са закупувани от фирми на сина и свата на Реджеб. Отделно от това се твърди, че са отпускани общински средства в полза на местен футболен клуб, в чийто Управителен съвет фигурира и синът на кмета.
В хода на производството е установено, че Eшреф Реджеб лично е подписал осем преводни нареждания в полза на Сдружение "Футболен клуб - Община Никола Козлево". От 2016 г. до настоящия момент член на Управителния съвет на сдружението е синът на кмета. Общата стойност на получените по този начин субсидии е в размер на 43170 лв.
Отделно от това, Реджеб е подписал и 110 разходни ордера в периода август 2018 г. - август.2021 г., с които са изплатени средства от бюджета на общината към дружество, в което съдружници са двамата му синове, като единият е и управител. Установено е, че на фирмата "Ешрефоглу" ООД са заплащани суми за покупки на хранителни продукти, напитки, битови консумативи, препарати и др.
На Ешреф Реджеб е наложена глоба от 10 000 лв. В полза на държавата са отнети възнагражденията му за дните, в които е бил осъществен конфликтът на интереси, както и сумата, която е получена като облага от деянието. Общата им стойност е 88 864, 91 лв. При влизане на решението на Комисията в сила, Реджеб следва да бъде освободен от заеманата длъжност - кмет на Община Никола Козлево.
КПКОНПИ е внесла искова молба в съда в Плевен в размер на 859 031, 28 лв. срещу Виктор Викторов. В цената на иска е включена стойността на един недвижим имот и едно МПС. Производството на КПКОНПИ е започнало след повдигнато от прокуратурата обвинение срещу Викторов за участие в организирана престъпна група за финансови и данъчни престъпления.

Подобни статии