Арменски манастир пази копието на Лонгин

Свети Андрей се явил и посочил мястото по време на арабска обсада

Снимка: greatplainsparanormal.com

Копието, с което е прободен Христос на Кръста, е една от най-големите реликви в целия християнски свят, издирвана от безброй владетели от Древността, та чак до наши дни. Сигурно затова няколко са църквите в света, които претендират, че именно те притежават оръжието, с което според Евангелието  римският стотник Лонгин е прекъснал земния живот нa Иисус.

Прието е да се смята, че това е копието, което се съхранява днес във Виенския музей и което от 1277 г. е било притежание на династията на Хабсбургите. Но не по-малко загадъчна е и историята на т. нар арменско копие, което от XIII век се пази в съкровищницата на Ечмиадзинския манастир. Дотогава то се е намирало в Гегардаванк, което на арменски означава „Манастира на копието“. Там то e било донесено според преданието от апостол Тадей.

Някои изследователи са склонни да приемат, че именно това е, съгласно описанията, оръжието, намерено от Пиер Вартоломю по време на Първия кръстоносен поход. След изтощителна осеммесечна  обсада, през 1098 г. кръстоносците на Готфроа де Буйон превземат Антиохия — едни от най-големите градове по това време, стоящ на пътя им към Йерусалим. Но след четири дни към стените на Антиохия пристига мюсюлманска армия под предводителството на Кербоги, управител на Мосул, която на свой ред обсажда града. Положението на обсадените кръстoносци е критично — в града почти няма продоволствия и настава глад. Армията на „Божиите воини“ напълно е деморализирана. Предводителите й започват преговори с арабите, целящи само да им се даде възможност да напуснат града и да се приберат по живо по здраво в Европа.

Тогава един обикновен войник - провансалският селянин Пиер Вартоломю, обявил, че Свети апостол Андрей пет пъти му се явил насън и му казал, че в храма „Свети Петър“ е закопано копието, с което римският стотник Лонгин пронизал в ребрата разпнатия на кръста Христос. Според видението апостолът бил обещал, че ако кръстоносците намерят това копие, те ще разгромят после неверниците. Папският легат - епископ Адемар де Монтей, се отнесъл скептично към разказа за скритата в града реликва, тъй като вече бил виждал копието, но в Константинопол. Въпреки това водачите на похода повярвали на разказа на Пиер и на 14 юни 1098 г. 12 души започнали да копаят в посоченото от войника място. И наистина там намират копие. Находката така въодушевила кръстоносците, че те още в същия ден излезли от града и разбили многократно превъзхождащата ги армия на Кербоги.

Реликвата спира епидемиите

Западният хронист Раул от Кан тогава скептично отбелязва, че копието предварително е скрито от самия Пиер Вартоломю. Обаче по форма арменското копие съответства на римските копия от началото на I век. Най-вероятно до отриването му то да се е почитало като оръжието, с което през 765 г. бейрутските евреи били пронизали икона на Христос  и от нея потекли кръв и вода. Но истинско или не, арменското копие има чудодейната сила да спира епидемии. Вече осем века реликвата се вади от манастира и се носи из града, когато в него е имало огнище на някаква зараза. В много хроники се описва неговата чудотворна сила. Например през 1790 г. царят на Грузия Ираклий II се обръща с молба към католикоса да му даде реликвата, за да спре разпространението на холерата в страната, обхванала всички градове, в които населението масово измирало.

Подобни статии