Атанас Павлов, Владимир Зарев и Светланка Куюмджиева са новоизбраните академици на БАН

Събранието на академиците избра днес трима нови академици в областите "Аграрни и лесовъдни науки" и "Изкуство и изкуствознание", съобщи пресцентърът на Българската академия на науките.

В отделението "Аграрни и лесовъдни науки" за академик е избран Атанас Иванов Павлов. Той е роден е през 1967 г. Основните му научни приноси са в направленията: биологично активни вещества от растителни in vitro системи с приложение в хранително-вкyсовата, козметичната и фармацевтичната промишлености, разработване на водни двуфазни системи като нетрадиционни методи за култивиране на растителни системи in vitro, нови и нетрадиционни биореакторни системи за култивиране на растителни системи in vitro, клетъчна агрономия с мултиметаболитни анализи. Работи в Института по микробиология "Стефан Ангелов" на БАН. През 2014 г. е избран за член-кореспондент на БАН.
В отделението "Изкуство и изкуствознание", в направлението "Изкуство", за академик е избран Владимир Пантелеев Зарев. Той е писател и е роден през 1947 г. В творчеството му се отразяват вибрациите на особено значими периоди от националната ни историческа съдба, на рухнали илюзии и надежди, портрети на родови общности, пренесени в бъдещето, към хоризонтите на осмислянето им с възприятията и чувствителността на съвременника. Главен редактор е на списанието за българска и преводна литература "Съвременник".
В направлението "Изкуствознание" за академик е избрана Светланка Емилова Куюмджиева, която е родена е през 1949 г. Тя е изкуствовед, откривател и анализатор на процесите в изследването на хилядолетната история на българската музика в периода 9-19-и век, с постижения и иновации в изследването на нови музикални извори, на нови песнопения, древни ръкописи, на оригинални произведения, свързани с имената на преки ученици на Светите Кирил и Методий, с ярки и без паралел във византийската музикална книжнина. Член-кореспондент е на БАН от 2012 г.
Започнал е и изборът на нови член-кореспонденти. В направлението "Математически науки" няма избрани, информират от БАН.

Подобни статии