Бариера за злите сили

Снимка: Снимки: Интернет Ветропоказателят във формата на петел има и защитна функция над дома

Eдно от най-разпространените суеверия, свързани с новопостроената къща е, че тя непременно ще "вземе" жертва: скоро ще умре или първият човек, престъпил нейния праг, или най-възрастният, или най-младият член на семейството. Ето защо преди заселването в дома, в него задължително се пуска първо котка, за да умре тя вместо човека, ако е съдено да има някакво "жертвоприношение".

След като животното е преминало през входа, всички останали може смело да пристъпят напред, като носят със себе си икона и хляб и сол. Най-добре е това да стане при пълнолуние и задължително през нощта.
Построеното жилище в миналото е служило не само за защита от диви зверове и лоши хора, но, на първо място, от зли сили. Ето защо те предприемали мерки, за да им противодействат. Например, саксонците поставяли еленски рога по краищата на оградата и на върха на покрива на домовете си, за да разпъждат злите духове. Според историците, този обичай днес намира слаб израз в съвременното използване на ветропоказател във формата на петел, който се поставя на върха на покрива. Смята се, че петелът е недосегаем за злите духове и предпазва и къщата.
Българска традиция е поставянето край входа на звънци и конски подкови за отпъждане на зли духове. В Турция с това значение се използва синьото око (наричано още "Окото на Горгоната"). То се поставя на стъпалата или край входната врата на всяка къща и е един от най-продаваните символи там във вид на сувенир.
През Средновековието за охрана на домовете се използва желязото: различни предмети и мечове се поставят в конструкцията на жилището, за да предотвратяват достъпа на нечистите сили. По-късно с тази цел се въвежда оградата от метал. В много страни амулетът е във формата на шестограм (възприеман и като масонски символ). Този знак, приет за символ на юдаизма и наричан още "Звездата на Давид" често се използва в окултизма. Смята се, че той представлява своеобразна комбинация от магия и религия, охранява дома или фермата, а също така е и графична прослава на природното и божественото. Седем шестоъгълни знака на една сграда я охраняват от черни магии, пожар, мълнии, наводнения и други природни бедствия.
От особена защита в миналото се нуждаели прозорците и вратите на жилището. В древността като прозорец служели прорези в стените, предназначени да пропускат свеж въздух и да проветряват дома. През тях свистял вятърът и прозирала светлината от горящия в дома огън. Ето защо прозорците били наричани "очите на вятъра".
В някои страни и до днес на прозорците се изрязват или рисуват пентаграми, а белите завеси не само защитават от слънцето, но и от всякакви отрицателни въздействия. С тази цел на первазите на прозорците се вграждат бели морски камъчета, парчета стъкло или морски раковини.
В началото на ХХ век при заселване в нов дом в редица руски губернии се изпълнявал специален обред. Преди развиделяване, за да не бъде видяна от никого, стопанката на дома претичва край къщата три пъти на зиг-заг, като изговаря следното заклинание: "Поставям около двора желязна ограда, за да не може тя да бъде прескочена нито от лют звяр, нито отдолу да пропълзи някаква друга гадина, нито лош човек да прекрачи през нея, нито лоши очи да надзърнат зад нея". А за да бъде клетвата още по-здрава, жената трябва да прекади вратата на къщата, като същевременно изговаря друго пожелание, смисълът на което е "родът и плодът в новия дом да се увеличават".
В минали времена построяването на жилището съвсем не било лесна задача. За целта се подбирало "чисто" място. Първата копка се правела след новолуние. Някои други ритуали включват поставянето на сребърна монета в някой ъгъл - за богатство, разчупване на погача със сол - славянски символ на гостоприемство, както и разпръскване на зърна по ъглите - за богата реколта.
На Изток и до днес се следи при строителството да се използват четен брой греди - нечетният брой ще донесе нещастие. В Тайланд, напротив, в дома трябва да има нечетен брой врати, прозорци, стаи и стъпала. Тайландците смятат, че четният брой предизвиква земетресения.
На Хаваите не се и съмняват, че къща, построена в съседство с по-висока сграда, ще има нещастна съдба. В някои страни при изграждането на новия дом се използват няколко дъски от стара постройка, иначе обитателите ще бъдат преследвани от лош късмет, болести и дори преждевременна смърт.
Съществуват цяла редица суеверия, които правят връзка между вратите, от една страна, и призраците на умрелите, от друга. Широко разпространено поверие е, че не трябва да се влиза в дома през задния вход, защото това носи нещастие. Това идва от суеверието, че покойниците влизат именно оттам. В миналото имало много ритуали и заклинания, предназначени към това да защитават хората от нахлуването на призраци, дяволи и зли духове в дома. Смятало се, че от тази напаст спасява кръг, нарисуван върху вратата или определени рисунки върху стъпалата, като при това символите трябва да са съединени един с друг. Защитна функция има конската подкова, а арабите измазват част от стената около вратата и прозореца със зелена боя, за да отпъждат така злите духове.
Стара традиция в Лесидрен повелява при строежа на нова къща в основата да се вгради китка здравец, завързана с червен конец и полята с кладенчова вода. Това предпазва от зли сили.
В Англия един от начините за борба с нечистите сили се изразява в следното: вратата се откача от пантите, завърта се и отново се окачва.
Други суеверия: ако вратата заскрибуца, това не е на добро. Преди лягане главата на семейството трябва да затвори входната врата. Ако това стори жената, то ще трябва цяла нощ да се отбраняват от злите сили. Лошо предзнаменование е, ако кукла на детето е оставена срещу вратата - това означава, че мъжът задължително ще напусне дома и ще изостави семейството си.
За лош знак се счита, ако вратата на къщата се затръшне сама. Това означава, че някакъв нечист дух е влязъл в дома и докато не го изпъдите, няма да ви даде покой.
В Германия селяните се стремят да не захлопват вратата след себе си, когато някой е починал наскоро, за да не приклещят душата на умрелия. А в Африка цяла година след смъртта на някой от обитателите на дома не измитат праха през вратата, за да не наранят нежната душа на покойника.
На редица места съществува традиция при раждане или при смърт на човека да се разтварят всички врати  в дома, за да не пречи нищо на душата да влезе или да излезе. Древните римляни пък смятали, че е на беда, ако човекът прекрачи прага на дома с ляв крак.
Привиденията и вампирите, както е известно от филмите с такава тематика, се отпъждат с чесън. Същата функция изпълнява и стара носна кърпа, напълнена със сол и зарита пред прага на къщата.

Подобни статии