ББР ще кредитира малки фирми с до 2,2 млн. лева

Българската банка за развитие (ББР) представи нова програма в подкрепа на бизнеса. Тя ще се осъществи посредством дъщерното дружество на банката ББР Лизинг, като в обхвата на целевата група попадат микро-, малки и средни предприятия, съобщиха от ББР.

Програмата се изпълнява в партньорство с Паневропейския гаранционен фонд. Тя е насочена към преодоляване негативните последици от пандемията от COVID-19. “Програмата ще позволи на компаниите да се възползват от облекчени условия за финансиране, по-дълги срокове на изплащане и намалени изисквания за самоучастие", уточняват от финансовата институция.

Лизинговото финансиране по програмата е до 2,2 млн. лв. То е предназначено за закупуване на нови и употребявани производствени машини и оборудване, товарни автомобили и транспортни средства, строителна и земеделска техника. Изискванията за самоучастие са 0% при лизинг на транспортни средства и 5% за останалите типове активи.

Сроковете за изплащане на сумите са преференциални. Те варират между 1 и 8 години спрямо вида на закупувания от компанията актив. За да получат подкрепа, фирмите разполагат с време до края на настоящата година, за да изпратят своите документи и да кандидатстват по схемата. Задължително условие е обаче придобитите активи да се използват за стопанската дейност на дружеството.

Подобни статии