Бедността и измененията в природата тревожат най-много европейците, сочи проучване

Бедността, липсата на питейна вода и измененията в природата по света тревожат най-много европейците, сочи проучване, представено от Европейската комисия и цитирано от кореспондента на БТА в Брюксел.

Данните показват значителна разлика между нагласите в България и в останалата част на ЕС по въпроса с околната среда. В ЕС средно 23 на сто се тревожат от промените в природата, докато у нас загриженост изразяват едва 10 на сто. Общо 79 на сто от участниците в нашата страна и в останалите държави от ЕС заявяват, че опазването на природата е "изключително сериозен въпрос".

Според 55 на сто в ЕС и 48 на сто у нас отговорността за справянето с това предизвикателство е на правителствата. По мнението на 51 на сто у нас и в ЕС отговорността трябва да бъде на бизнеса и производствата (участниците са давали повече от един възможен отговор).

Проучването показва, че европейците очакват ЕС да си постави високи цели за опазване на природата с разгръщане на възобновяемата енергия и с подобряване на ефективността при използването й, като осигури съответните средства. Три четвърти намират за нужно средствата за икономическо възстановяване да бъдат насочени към природосъобразна икономика.

Подобни статии