Блатните бобри са лесна плячка на сушата

Нутрията достига до над 8 кг, има вкусно месо и ценна кожа

Новозагорското сдружение разполага със 72 ха площ.

„Когато няма патица и нутрията е патица“, е неособено ласкава шега между ловците от Югоизточна България.

Въпреки че ги смятат за лесни мишени, всъщност ловът на блатния бобър може да бъде много интересен и емоционален.
Познаването на навиците на нутрията, храненето и други особености на нейния начин на живот предлагат незабравими моменти. Но за успешен лов е необходимо и добре обучено куче.

Ловецът трябва да стои неподвижно и да е много търпелив. Тогава красивите зверчета могат да влязат в обсега и да бъдат поразени много лесно. Но когато са във водата и се вижда само главата на едрия гризач, точният изстрел е истинско предизвикателство.
Нутрията е внесена в Европа първо в Германия от Чили, Южна Америка през 1926 г., а в България през 1948 г. в екокомплекс „Шерба“ край Варна.

Интересът към нутрията първоначално се е основавал на възможността й за развъждане във ферми поради много ценната й кожа и вкусно месо. Избягалите или пуснатите от фермите животни са довели до адаптация и добра естествена популация.
Нутрията е най-едрият гризач у нас. Теглото на мъжките в природата достига до 8 кг. Женските са малко по-дребни. Дължината на тялото е до 65 см, а на опашката до 45 см. Тя е с триъгълно закръглено сечение за разлика от силно сплеснатите опашки на бобъра и ондатрата.
Окраската на нутрията в природата е тъмносива с метален отблясък. Във фермите са селекционирани най-различни разцветки.

У нас се среща предимно по поречията реките в Югоизточна България. Обитава водоемите с богата блатна растителност. Плува отлично. Устройва леговищата си (дупки) с изход на нивото на водата. Камерата е разположена така, че да не бъде заливана и при високи води на реките. Активна е през нощта. Излиза привечер да се храни.
Блатните бобри са растителноядни. В менюто им се включват освен блатната и крайводната растителност и семената, плодовете и зелената маса на селскостопанските култури, намиращи се около водоемите – царевица, цвекло, моркови, детелина, люцерна и др.
Не яде риба и това я прави подходяща за развъждане в рибовъдните стопанства с естествени басейни като съпътстващ вид.
Животинската храна, доколкото участва в хранителния й спектър, се състои от миди и дребни мекотели.

Нутрията е ценен стопански вид. Има вкусно месо и ценна кожа. У нас е включена в списъка на ловните видове.
На брега тя е лесна мишена, проблемът е в откриването. През деня се търсят дупките и следите, а привечер се издебва от удобна позиция. Следите са лесни за разпознаване. Оставя отпечатък от петте си пръста. Външният пръст е свободен, другите 4 са свързани с плавателна ципа. Дирята е на зигзаг, като следите от предните и задните крака се застъпват. Най-удачно се ловува с малокалибрена ловна карабина, за да не се поврежда кожата. С гладкоцевна пушка се ползват сачми 4/0, като се предпочитат малките калибри 20 или .410. При ползване на пушка 12-и калибър се използват патрони с малък сачмен заряд (28 г) и се стреля по-отдалечко. Изстрелът по плуваща нутрия трябва да е особено прецизен, за да остане на място. Задължително се използва куче, за да я извади от гъстата растителност или от водата. Понякога при лов на водоплаващи птици се случва в близост до укрилия се ловец да премине нутрия. Особено когато водоемът е започнал да се заледява. Слуката е по-голяма привечер, като едрият гризач излиза да търси храна.

В Новозагорско отстреляха 140 екземпляра

140 нутрии са били отстреляни тази зима в Новозагорско, съобщи председателят на Ловно-рибарския съюз в региона Илчо Табанов.
Ловуват ги по реките Тунджа и Блатница и по множество канали, захранващи тецовете в района. Някои от дружинките, като тази в село Пет могили, вече са истински специалисти в този все още нетрадиционен за България лов.
Едрите гризачи имат стабилна популация, размножават се целогодишно и въпреки отстрела и агресията на хищниците се адаптираха към местната фауна. Проблем за тях, особено за младите нутрии, са студените зими, когато водата в каналите замръзне и стават лесна плячка за чакалите.
По водоеми и канали авджиите ловуват нутриите заедно с дивата патица. Тази зима са отстреляни 900 патици в района на Нова Загора.
Новозагорското сдружение разполага със 72 ха обща площ. В състава има 23 дружини с 958 ловци, от които 120 са ловци и риболовци. Имат и 200 риболовци. Под мушките им са паднали още 200 фазана, 260 диви зайци и 62 глигана. Заради африканската чума отстрелът на дивите свине е намалял с около 60 на сто.

Подобни статии